RUG over Yantai-project: 'We hebben geen belastinggeld gebruikt' (update)

© Bri Bri en Bert Kaufmann/Flickr
'Er zijn geen publieke middelen naar de voorbereiding van de campus Yantai gegaan.' Dat zegt de Rijksuniversiteit Groningen in reactie op het onderzoek van Jasper Been van studentenbeweging DAG.
'De RUG heeft altijd binnen geldende richtlijnen gehandeld en conform deze richtlijnen werden vanaf 2015 naast de publieke inkomsten ook de private inkomsten verantwoord in de jaarrekening', stelt de universiteit in een verklaring. 'Zo werd zichtbaar welke voorbereidingskosten van Yantai verantwoord konden worden met private middelen.'

Inspectie

Volgens de RUG is deze verantwoording door de Inspectie van het Onderwijs akkoord bevonden. Het Financieele Dagblad meldt dat de inspectie echter niet heeft beoordeeld 'of het wijzigen van publiek naar privaat is verantwoord'.

Yantai-campus

De RUG wilde in de Chinese stad Yantai een campus realiseren, waar duizenden Chinese studenten Nederlands universitair onderwijs zouden gaan volgen. De voorbereiding werd begroot op een miljoen euro, maar uiteindelijk liepen de kosten op tot 2,8 miljoen euro. In februari werd het project afgeblazen.
Tjibbe Joustra, voorzitter van de Raad van Toezicht, verwijst naar de schriftelijke verklaring van de RUG en wil verder niet reageren.