Geen verkeerschaos op wegen rond Groningen (update)

De situatie rond 09:00 uur
De situatie rond 09:00 uur © TomTom
Met het einde van de vakantie en het uitvallen van de treinen werd er gevreesd voor een pittige maandagochtendspits rondom Groningen. De chaos bleef echter uit.
Op de verkeersinformatie van ANWB / TomTom waren wel enkele opstoppingen te zien, maar die komen bij een normale ochtendspits ook voor (zie foto).

Reguliere spits

'Het is een reguliere spits geweest met wat normale vertragingen', zegt ook Diny Pestman van Groninge Bereikbaar.
'We kunnen alleen niet zeggen of mensen gebruik gemaakt hebben van de alternatieven. Die informatie hebben we niet.'

Avondspits

Wel kan de avondspits drukker zijn en dat heeft te maken met het vermengen van zakelijk en woon/werkverkeer.
'En de treinen richting Assen liggen er nog uit', zegt Pestman. 'De bussen die worden ingezet komen er dan ook nog bij.'
Echte verkeersstress verwacht Groningen Bereikbaar alsnog niet: 'De ochtend was verder ook regulier. We zullen het moeten afwachten.'