VVD'ers zijn uit fractie Westerkwartier gezet

© RTV Noord
De VVD Westerkwartier en de fracties van VVD in Marum en Grootegast hebben besloten om Harry Stomphorst en Gert van Werven uit hun fractie te zetten.
Volgens de VVD is het lidmaatschap van Stomphorst en Van Werven van de nieuwe lokale partij Sterk Westerkwartier onverenigbaar met het lidmaatschap van de VVD-fractie. Onlangs had het partijbestuur beide raadsleden al verzocht hun zetel in te leveren, maar zij weigerden dat toen.

Onverkiesbare plaatsen

Stomphorst, fractievoorzitter van de liberalen in Marum, en Van Werven, fractievoorzitter in Grootegast, staan bij de komende raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier op de kandidatenlijst voor Sterk Westerkwartier.
Uit onvrede over de gang van zaken rond de samenstelling van de lijst voor de VVD, hebben beiden die partij de rug toegekeerd. Stomphorst en Van Werven trokken hun conclusies toen ze op een onverkiesbare plaats waren terechtgekomen.

Duidelijkheid

Volgens het partijbestuur en de fracties kunnen raadsleden niet lid zijn van VVD-fractie en zich tegelijkertijd bezighouden met de oprichting van een nieuwe partij en de voorbereidingen op de verkiezingen.
Je kunt niet twee heren dienen
Mattheus Gorter - VVD Grootegast
In een persverklaring van de VVD zegt Mattheus Gorter, raadslid en fractiegenoot van Van Werven in Grootegast: 'Je kunt niet twee heren dienen'. Ina van Deventer, fractiegenoot van Stomphorst in Marum: 'De kiezer heeft recht op duidelijkheid. Die duidelijkheid hebben we ze nu gegeven'.

Eenmansfractie

Gert van Werven: 'Ik vind het prima dat de VVD dit doet. Ik blijf gewoon mijn raadswerk doen. Vanaf nu ben ik een eenmansfractie. Ik ga kijken of ik onder de naam Sterk Westerkwartier de laatste raadsvergaderingen kan doen. Dat zijn er overigens nog maar twee of drie tot aan de herindeling.' Van Werven benadrukt dat de persoonlijke verhoudingen met fractiegenoot Mattheas Gorter niet te lijden hebben onder het gedoe.
'Jammer,' zegt Harry Stomphorst, 'voor mij had dit niet gehoeven. Ik ben VVD'er en heb mijn loyaliteit naar de partij uitgesproken. Ik had prima tot het eind van het jaar de liberale standpunten in de raad van Marum kunnen uitdragen, maar het bestuur heeft anders beslist.'