'Niet alleen de jonge honden bedenken nieuwe producten'

Dries Faems
Dries Faems © RTV Noord
De gedachte dat vooral kleine, jonge bedrijven voor vernieuwing zorgen, klopt niet met de feiten. Innovatie-hoogleraar Dries Faems legt in zijn laatste NoordZaken-opinie uit – hij verlaat de RUG - dat juist het bestaande bedrijfsleven volop bezig is met nieuwe technologieën.
Als bedrijven op lange termijn willen overleven, moeten ze de opkomst van disruptieve technologieën in het oog houden. Disruptieve technologieën zijn technologische ontwikkelingen die bestaande sectoren en markten kunnen ontwrichten. Denk aan 3D printen, robotisering en blockchain technologie.

Frisse blik

Het beeld is dat disruptieve technologieën vooral het speelveld zijn van kleine start-ups die met een frisse blik naar bestaande sectoren of markten kijken. Tegelijkertijd gaat men er vaak vanuit dat het gevestigde mkb weinig animo heeft disruptieve technologieën te omarmen en daarom verweest achterblijft wanneer deze hun business op de kop zetten.

Cijfers

Op basis van de cijfers uit de laatste Noord-Nederlandse Innovatiemonitor kunnen we vraagtekens zetten bij deze aannames. In de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2018 werd specifiek aandacht besteed aan de mate waarin het regionale mkb actief bezig is met disruptieve technologieën.

Aan de slag

De analyses geven aan dat meer dan de helft (52 procent) van de bevraagde ondernemers met minstens één disruptieve technologie actief aan de slag is. De meest populaire disruptieve technologieën zijn internet of things, sensortechnologie, robotisering en big data. Uit de cijfers blijkt ook dat grotere en oudere ondernemers juist actiever zijn met disruptieve technologieën dan kleinere en jongere ondernemers.
Het gevestigde mkb in Noord-Nederland zit niet braaf achter de hortensia's
Dries Faems
Met andere woorden, het gevestigde mkb in Noord-Nederland zit niet braaf achter de hortensia's, maar is actief aan de slag met disruptieve technologieën om zo op nieuwe tendensen in de markt te kunnen inspringen.

Op stoom

Het is niet alleen voor de bedrijven zelf, maar ook voor de regio als geheel belangrijk om voorbereid te zijn op de impact van disruptieve technologieën. Wanneer dergelijke belangrijke veranderingen op stoom komen, kunnen ze immers flinke gevolgen hebben voor het economische landschap en verschuivingen in werkgelegenheid veroorzaken.

Oppakken

De voorbije jaren is heel wat geïnvesteerd in incubators waar start-up bedrijven een veilige omgeving vinden om met nieuwe technologieën bezig te gaan. Op zich is hier niks verkeerds aan. Helaas wordt vergeten dat ook meer gevestigde bedrijven een belangrijke rol spelen in het oppakken van disruptieve uitdagingen. Ik pleit dan ook voor een aanpassing in het innovatiebeleid, zodat er meer aandacht komt voor de innovatiekracht van bestaande mkb.

Dit was de laatste opinie voor NoordZaken van Dries Faems. Hij verlaat de faculteit Economie van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij hoogleraar Innovatie & Organisatie was. Hij is inmiddels aan de slag gegaan als hoogleraar Ondernemerschap, Innovatie en Technologische verandering aan de Otto Beisheim School of Management in het Duitse Koblenz.

Noord-Nederlandse Innovatie Monitor

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor wordt jaarlijks opgesteld door het expertisecentrum Vinci van de RUG en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). In de monitor worden innovatieactiviteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Noord-Nederland in kaart gebracht en geanalyseerd. Voor de Innovatiemonitor 2017 zijn 5.000 noordelijke mkb'ers benaderd. 503 bedrijven hebben de vragenlijst ingevuld.