Kan Nedmag boren op nieuwe locaties of niet?

Een zoutwinningslocatie van Nedmag.
Een zoutwinningslocatie van Nedmag. © Archief/RTV Noord
Blijft het Staatstoezicht op de Mijnen bij haar standpunt over het boren op nieuwe zoutwinningslocaties of niet? Die vraag hangt maandagmiddag boven de hoorzitting van de toezichthouder, waarbij Nedmag en haar tegenstanders aan het woord komen.
Nedmag wil op nieuwe locaties nabij Borgercompagnie boren naar zout. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft aangegeven niet handhavend op te treden tegen dit voornemen, maar daar hebben de gemeente Midden-Groningen, de stichting Stop Zoutwinning en de familie Gräper bezwaar  tegen aangetekend.

'Boringen niet volgens winningsplan'

Volgens het betoog van Wiarda Geelhoed, raadsvrouw van de gemeente Midden-Groningen vallen de nieuwe boorlocaties VE-5 en VE-6 in Borgercompagnie buiten het huidige winningsplan.
'De boringen worden niet gedaan zoals omschreven is in het winningsplan', zo laat ze weten. 'Met de zoutwinning op de nieuwe locaties wordt ook de grens van het winningsplan overschreden, omdat er sprake is van gewijzigde locaties in Borgercompagnie, die nu binnen de gemeentegrenzen van Midden-Groningen vallen.'

'Nedmag heeft geen enkele wet overtreden'

Namens Nedmag is het verweer van advocaat  Robert van der Velde dat Nedmag geen enkele wet heeft overtreden. 'Er hebben nog geen nieuwe boringen plaatsgevonden', zegt hij. 'Er kunnen geen bezwaren worden ingediend, want er is geen overtreding.'
'Daarnaast kan het boren naar VE-5 en VE-6 niet in strijd zijn met het winningsplan, omdat ik voor het maken van een boorgat geen winningsplan nodig heb. Winnen is het onttrekken van delfstoffen aan ondergrond. Het boren naar zout is geen winnen. Deze procedure gaat over het boren van boorgaten.'

Andere bezwaarmakers

De andere bezwaarmakers, stichting Stop Zoutwinning en de familie Gräper sluit zich wat betreft de juridische onderbouwing aan bij de gemeente Midden-Groningen. 'Wij zijn ons ervan bewust dat dat de inzichten in de zoutwinning sterk zijn veranderd sinds wij bezwaar hebben aangetekend', is voorman Jan Pierre Dessart van de stichting hoopvol.
Hij doelt hiermee  op het lek in de zoutcaverne bij Tripscompagnie, dat dit voorjaar werd geconstateerd. Door het lek lekte vele liters diesel uit de zoutcaverne weg.

Meegewogen in besluitvorming

Voorzitter Wilco de Vreeze van de hoorcommissie geeft na afloop aan dat dit incident nieuwe informatie is, dat wordt meegewogen in de nieuwe besluitvorming van de commissie.
'We hebben heel veel gehoord, dat is ook het doel van de hoorzitting', zegt hij. 'Alle informatie die we hebben ontvangen sinds het besluit van 3 mei nemen we mee, dus ook de informatie over deze calamiteit. Dat is ook precies de reden dat we dit moeten heroverwegen. De kans bestaat dat we een ander oordeel moeten vellen dan 3 mei.'

Besluit over een paar weken

De Vreeze geeft aan dat de hoorcommissie mogelijk binnen een aantal weken met een besluit naar buiten komt. De voorzitter van de commissie maakt daarbij wel de kanttekening dat de hoeveelheid informatie kan bijdragen dat het besluit langer op zich laat wachten.