Nog altijd onduidelijk waar de 1500 onveilige gebouwen staan

© Goos de Boer / RTV Noord
Twee maanden na het advies van de Mijnraad is nog niet duidelijk welke 1500 gebouwen in het aardbevingsgebied als onveilig worden bestempeld. De opdracht om tot een adressenlijst te komen, lijkt moeilijker dan gedacht.
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is bezig met het opstellen van de lijst. Maar volgens ingewijden zou binnen de organisatie van de NCG onrust zijn ontstaan over de methode waarmee de lijst moet worden samengesteld.

Te tijdrovend

Voor de lijst worden gebouwen per type bekeken en in een model gestopt. Door middel van statistische berekeningen wordt bepaald of een woning aan de norm voldoet en dus veilig of onveilig is. Voorheen werd elk huis afzonderlijk geïnspecteerd, maar die operatie is volgens de Mijnraad te tijdrovend. Het ministerie van Economische Zaken gaat daar in mee.

Vreemde situaties

Door alleen te werken met modellen en statistieken kan sneller gewerkt worden. Maar er kunnen zich ook vreemde situaties voordoen, waarschuwt een medewerker van de NCG. 'Het is goed mogelijk dat we straks gevallen krijgen waarbij bij een twee-onder-een-kapwoning de ene helft veilig wordt bevonden en de andere helft onveilig is.'
Volgens de medewerker is de methode 'onwerkbaar' en zorgt het voor onrust onder het NCG-personeel.

Veelzeggend

Een aantal Groningse bestuurders en de maatschappelijke organisaties hebben al eerder hun zorgen geuit over de huidige manier van werken.
'Die modellen zijn prima voor de prioritering van huizen, maar ze geven ons niet de absolute waarheid', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). 'Het is veelzeggend dat er twee maanden over gesproken wordt en we nog altijd de 1500 gebouwen niet kennen.'

Teleurgesteld

Voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging (GBB) is ook teleurgesteld dat de adressenlijst nog niet bekend is. 'De minister heeft beloofd op z'n vroegst begin september duidelijkheid te geven. Jammer dat dat niet is gelukt.'
Susan Top van het Groninger Gasberaad wil dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat snel met duidelijkheid komt. 'Langer uitstel is onacceptabel. Maar die duidelijkheid moet wel transparant, herleidbaar en uitlegbaar zijn.'
Volgens Van der Knoop en Top rammelt de huidige werkwijze aan alle kanten. 'De lijst is gebaseerd op aannames en kansberekeningen, dat is de basis voor fundamentele onzekerheden', zegt de voorzitter van de GBB. Top voegt daar aan toe: 'We hebben vanaf het begin hiervoor gewaarschuwd. Ik houd mijn hart vast voor hoe dit gaat aflopen.'

Deze maand?

Volgens een woordvoerder van het ministerie Economische Zaken en Klimaat is het nog steeds de inzet om de lijst onveilige woningen en het nieuwe plan van aanpak voor de versterkingsopgave deze maand te presenteren. Over de methode die wordt gebruikt kan hij nog niks zeggen. 'Dat is te prematuur, we zitten nog midden in het proces.'