Factcheck: kloppen de beweringen van 100% Groningen wel?

Een van de 100 Groningen posters.
Een van de 100 Groningen posters. © Marten Nauta/Bewerking RTV Noord
Sinds een paar weken zie je ze her en der op straat in Stad. Campagneborden van de lokale politieke partij 100% Groningen met daarop opvallende teksten over successen die in de lokale politiek zijn geboekt.
Volgens lijsttrekker Marjet Woldhuis van de partij is de campagne er 'om nieuwe studenten bewust te laten worden van hoe belangrijk lokale politiek kan zijn'.
Een opvallende campagne dus, gesteund op drie beweringen. Maar kloppen die wel? Wij zochten het uit middels een factcheck.

Bewering 1: Wist je dat dit de enige stad is waar fietsers tegelijkertijd groen krijgen, dankzij de lokale politiek?

Groningen staat erom bekend: fietsers krijgen bij veel kruispunten tegelijkertijd groen. Voor de nieuwkomer misschien een onoverzichtelijk tafereel, voor de gevorderde Groninger fietser vaak ideaal.
100% Groningen doet twee beweringen in één bij deze stelling. Groningen zou de enige stad zijn waar fietsers tegelijk groen krijgen, en bovendien zou het komen door de lokale politiek.
De stelling dat Groningen de enige stad is waar fietsers tegelijk groen krijgen, is niet juist. Enschede, dat in 2020 een echte 'fietsstad' wil zijn, kent dezelfde situatie. Ze gebruiken er zelfs dezelfde bordjes als wij in Groningen.
En Enschede is niet de enige 'tegelijk groen'-stad: in Rotterdam heeft van november 2017 tot en met april 2018 een proef gelopen om het ook in te voeren. Volgens de website van de gemeente was die proef succesvol: de gemeente gaat in de loop van 2018 'alle fietsers tegelijk groen' invoeren op meer kruispunten.
Blijft over de bewering dat de lokale politiek ervoor gezorgd heeft dat fietsers in Groningen tegelijk groen licht krijgen. Dat is wel waar: in 1989 was de eerste kruising waar alle fietsers tegelijk groen kregen een feit. In de jaren erna zijn er steeds meer alle fietsers tegelijk groen-kruispunten bij gekomen.
De gemeente Groningen is dus niet de enige met dit beleid, maar de lokale politiek heeft er wel voor gezorgd dat de kruispunten er zijn. We beoordelen de stelling daarom als grotendeels onjuist.
Marjet Woldhuis zegt in een reactie een foutje te hebben gemaakt, maar Groningen wel uniek te vinden in het alle fietsers tegelijk groen-beleid. 'Bovendien is de campagne er voornamelijk om te laten zien wat de lokale politiek doet en bereikt.'

Bewering 2: Wist je dat je in het Noorderplantsoen mag barbecueën dankzij de lokale politiek?

Ook hier doet 100% Groningen twee beweringen: je mag in het Noorderplantsoen barbecueën, en dat is zo dankzij de lokale politiek.
Ja, je mag in het Noorderplantsoen barbecueën. Zelfs toen er afgelopen zomer een algemeen stookverbod gold in de gemeente Groningen mocht het doorgaan. Komt het ook door de lokale politiek?
Ook hier is het antwoord ja. Toch is de stelling van 100% Groningen interessant. In 2015 dienden twee partijen een motie in om barbecuevrije zones in te voeren in het Noorderplantsoen. De ene partij is de ChristenUnie, de andere partij de Stadspartij. En één van de drie raadsleden van de Stadspartij op dat moment? Dat was Marjet Woldhuis, op dit moment de lijsttrekker van 100% Groningen.
De lokale politiek heeft er inderdaad voor gekozen dat er in het Noorderplantsoen mag worden gebarbecued: de gemeenteraad stemde in grote meerderheid tegen de motie. Maar 100% Groningen-lijsttrekker Marjet Woldhuis wilde in 2015 nog barbecuevrije zones invoeren in het Noorderplantsoen. Woldhuis stemde namelijk, als één van de drie leden van de Stadspartij, voor de motie.
De stelling die 100% Groningen opvoert is dus juist, maar met een kanttekening. De lokale politiek heeft ervoor gezorgd dat er in het Noorderplantsoen kan worden gebarbecued. Maar dat is eerder ondanks dan dankzij 100% Groningen-lijsttrekker Marjet Woldhuis.
Woldhuis zegt in een reactie 'nooit tegen barbecuen te zijn geweest'. 'In die motie staat dat er op bepaalde plekken niet gebarbecued mag worden, niet dat het nergens mag. Dat is een belangrijke nuance.'

Bewering 3: Wist je dat de kroegen geen sluitingstijd hebben dankzij de lokale poltiek?

Groningse kroegen hebben inderdaad geen sluitingstijd opgelegd gekregen door de gemeente. Hoewel de meeste kroegen op een gegeven moment wel een keer de deuren sluiten, legt de politiek kroegbazen geen belemmeringen op voor wat betreft openingstijden.
De gemeente Groningen is overigens niet helemaal uniek met het ontbreken van sluitingstijden. Ook in Utrecht bestaat het. Maar dat doet niets af aan de stelling van 100% Groningen: die is gewoon juist.

Successen andere partijen

Hoewel Woldhuis aangeeft dat de campagne er vooral is om de successen van de lokale politiek te laten zien, is het logo van 100% Groningen wel erg duidelijk zichtbaar op de posters. Pronkt ze niet met andermans veren?
Woldhuis vindt van niet. 'Het is natuurlijk campagnevoeren, maar het is niet de bedoeling geweest om successen van andere partijen te claimen. Opkomstbevordering en lokale politiek in the picture zetten is het belangrijkste punt van iedere politieke partij. Het feit dat we een steeds lagere opkomst hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen, baart me heel erg zorgen. Als alle partijen hun steentje bijdragen, kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen naar de stembus gaan.'