Partijen naderen akkoord over beheervisie Landgoed Nienoord

Museum Nienoord, op Landgoed Nienoord.
Museum Nienoord, op Landgoed Nienoord. © Henk Binnendijk/Groningen in Beeld
De gemeente Leek, de verschillende pachters en andere belanghebbenden hebben afspraken gemaakt over het beheer van Landgoed Nienoord. Het gaat daarbij om het openbaar toegankelijke deel van het tachtig hectare grote landgoed.
In de zogeheten beheervisie is vastgelegd welke functies de verschillende delen van het landgoed hebben en hoe het onderhoud geregeld wordt.

Beheersvisie

'Enkele jaren geleden hebben we een vlekkenkaart gemaakt waarin we globaal hebben aangegeven welke functies de verschillende delen van het landgoed hebben', zegt Burgemeester Berend Hoekstra van Leek.
'In deze beheervisie is dat verder aangescherpt, zodat duidelijk is waar het park intensief gebruikt wordt door dagrecreatie zoals bij het Familiepark en het Zwemkasteel en waar de verblijfsrecreatie zich concentreert, zoals bij de camping. Ook is aangegeven wat rustgebieden moeten zijn en waar de natuur de hoofdrol moet spelen.'

Definitief

Binnenkort worden de betrokken partijen opnieuw uitgenodigd om de beheervisie definitief vast te stellen. Burgemeester Hoekstra: 'Vóór de herindeling is het document klaar en dan weet de nieuwe gemeente Westerkwartier precies hoe de inwoners en gebruikers het beheer en onderhoud van het landgoed geregeld willen hebben.'