Koningsdag in Stad valt 240.000 euro duurder uit (update)

De koning op het podium op de Vismarkt tijdens Koningsdag dit jaar
De koning op het podium op de Vismarkt tijdens Koningsdag dit jaar © NOS
De viering van Koningsdag dit jaar in de stad is 240.000 euro duurder uitgevallen dan begroot. De extra kosten zitten deels in de beveiliging en in de uitbreiding van de programmering.
Dat schrijft het college van B&W van Groningen aan de raad. Er was 1,32 miljoen euro begroot voor het feest, waarvan 450.000 euro voor rekening van de provincie.

Meer capaciteit en geld nodig

Maar de uiteindelijke invulling van de programmering langs de route van de Koninklijke familie, zoals op de Vismarkt en de extra ingezette capaciteit om de warenmarkt op dinsdag en zaterdag mogelijk te maken, leidden tot hogere kosten van 190.000 euro. De resterende 50.000 euro ging op aan de extra beveiliging die daardoor nodig was. De extra kosten komen ten laste van de begroting van de gemeente.

Kosten bewaking

'De bewaking was toch wel heftig, dat heeft meer geld gekost', laat burgemeester Peter den Oudsten weten.
'Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in kwaliteit. De band Kensington stond bijvoorbeeld aan de route te spelen. Dat loopt natuurlijk gewoon via een rekening. We hadden dat ook niet kunnen doen, maar dat was dus bijvoorbeeld een keuze.'

Genoegen

Het stadsbestuur schrijft verder dat het met veel genoegen terugkijkt op de dag. Er kwamen, verspreid over de evenementen, 70.000 mensen op af en er keken een kleine twee miljoen mensen naar de live Koningsdaguitzending op tv.

Kennis en ervaring behouden

Het college is zelfs zo tevreden dat het voor de toekomst de evenementen rond Koningsdag, ook zonder Koninklijk bezoek, verder uit wil bouwen. Daarom wil de gemeente een onderzoeken of een projectorganisatie de kennis en ervaring kan behouden en doorgeven voor de opzet van zo'n groot evenement, 'zodat Koningsdag en -nacht in Groningen ook de komende jaren door een breed publiek groots gevierd kan worden.'