'Managers overschatten zichzelf structureel' (maar verbetering is te trainen)

Managers in vergadering
Managers in vergadering © Pixabay
De kwaliteit van management van Nederlandse bedrijven in de industrie is minder goed dan de managementkwaliteit in Zweden en Duitsland Daardoor maken Nederlandse bedrijven minder winst en draaien ze minder omzet. Ook overschatten managers zichzelf structureel.
Dat blijkt uit onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samenwerking met de Rabobank.
'Stel dat de gemiddelde managementkwaliteit van een Nederlands bedrijf op zou schuiven naar bijvoorbeeld dat van Zweedse of Duitse bedrijven, dan zou er zo'n vier procent meer omzet behaald worden en zo'n zeven procent meer winst', zegt onderzoeker Lotte de Haan.

Hoe is het onderzoek gedaan?

'We kijken niet zo zeer naar het gedrag van individuele managers, maar naar de managementpraktijken', zegt ze over de opzet van het onderzoek.
'We kijken onder meer naar het stellen van doelen, en personeelsmanagement. Hoe trekken bedrijven talent aan en zorgen ze er ook voor dat vast te houden, bijvoorbeeld?'

Diepte-interviews door het land

Door heel Nederland zijn voor het onderzoek diepte-interviews gehouden met managers. Dat ging volgens de zogenaamde 'dubbelblindmethode'.
'De interviewers wisten niks over de prestaties van de bedrijven en de managers weten niet waarop ze precies beoordeeld worden.'
Er valt nog veel te verbeteren
Lotte de Haan - onderzoeker RUG
Dat leidde tot een score van één (slecht) tot vijf (goed). 'Vervolgens hebben we gekeken of een bedrijf met goede managementkwaliteiten ook beter presteert. En die samenhang hebben we gevonden. Je presteert beter met beter management.'
Het gaat dus om de manier waarop bedrijven hun management hebben ingericht. 'Het overstijgt de individuele manager', benadrukt De Haan.

Buitenlands onderzoek

In het buitenland is al vergelijkbaar onderzoek gedaan.
'Daardoor kunnen we nu zeggen dat Nederland zesde scoort op de ranglijst. Dat is niet slecht natuurlijk, maar wel substantieel slechter dan Zweden of Duitsland. Op het gebied van operations management (dat zorgt voor een effectief verloop van operaties binnen een bedrijf - red.) is Nederland het beste.'
'Maar als het gaat om het stellen van de juiste doelen en personeelsmanagement scoort Nederland veel slechter. Daarin staan we op een achtste en negende plek. Daar valt nog veel te verbeteren.'

Leren

Goed nieuws voor bedrijven waar de prestaties van het management tegenvallen: 'Uit eerder onderzoek weten we dat al deze dimensies goed te trainen en te leren zijn.'
In vervolgonderzoek waaraan De Haan werkt, wordt ook gekeken naar regionale verschillen. Die zijn in het huidige onderzoek nog niet in kaart gebracht.