Politieke zorgen over ereburgers van Groningen en Haren

Het ereburgerschap bestaat uit een inschrijving in het Gulden Boek, dat is ingesteld in 1940.
Het ereburgerschap bestaat uit een inschrijving in het Gulden Boek, dat is ingesteld in 1940. © gemeentegroningen.nl
De politieke partijen Gezond Verstand Haren en Stad en Ommeland maken zich zorgen om inwoners die de titel ereburger met zich meedragen. 'Wat gebeurt er met de status van de ereburgers na de herindeling?'
Dat vragen de lokale partijen uit Haren en Stad zich hardop af. Beide partijen hebben vragen over het ereburgerschap gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W).
Gezond Verstand Haren stelde de vragen in Haren; Stad en Ommeland deed dat in Groningen. De gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer gaan met ingang van 2019 op in de nieuwe gemeente Groningen.

Geen zorgen

Volgens de gemeente Groningen hoeven de huidige ereburgers zich geen zorgen te maken over hun titel. 'De huidige ereburgers blijven gewoon ereburgers. Die verdwijnen zeker niet, die doen we niet weg', laat de woordvoerder van de Groninger burgemeester Peter den Oudsten desgevraagd weten.
De lokale partijen vragen zich ook af hoe de nieuw te vormen gemeente in de toekomst omgaat met ereburgers. Volgens de gemeente Groningen is dat aan de nieuwe gemeenteraad.

Nieuwe spelregels

'Het is aan de nieuwe raad om nieuwe spelregels op te stellen', geeft de woordvoerder aan. Zo moet ook bepaald worden of het college van B&W óf de raadsleden het besluit nemen om iemand de titel ereburger te geven.
In Haren en Ten Boer besluit het college van B&W dat iemand de titel krijgt; in Groningen besluiten de raadsleden dat.
Groningen telt op dit moment veertig ereburgers, Haren heeft er tien en Ten Boer twee.