RUG-onderzoek: Angst voor aardbevingen is toegenomen

Groningers vrezen dat er in de toekomst steeds meer aardbevingen komen, die daarnaast ook sterker van kracht zijn. En dat is een steeds grotere zorg.

Dat blijkt uit de resultaten van een langdurig onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) sinds 2013 uitvoert. Daarin peilt de universiteit de mening van inwoners van onze provincie over gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Gevolgen aardbevingen

Groningers denken verder dat de aardbevingen vooral negatieve gevolgen hebben voor huizen (schade en waardedaling) en het imago van de provincie Groningen.

Daarnaast denken deelnemers dat aardbevingen negatieve gevolgen kunnen hebben voor het aanzicht van de woonomgeving en cultureel erfgoed in de provincie Groningen.

Negatieve emoties

Uit het onderzoek blijkt ook dat het winnen van Gronings gas steeds minder geaccepteerd wordt en dat de gedachte over het stoppen met winnen sterker is geworden.

Deelnemers voelen zich ook machteloos als ze aan aardbevingen denken. Daarnaast voelen ze zich redelijk verontwaardigd, teleurgesteld, boos, en enigszins hulpeloos, ongemakkelijk, hopeloos en nuchter. Negatieve emoties zijn nu sterker dan in de vorige fase van het onderzoek.

Acties

Maar wat willen 'we' zelf doen om het risico op aardbevingen kleiner te maken? Uit het onderzoek blijkt dat men vooral verantwoordelijke partijen wil aanklagen en het eigen gasverbruik wil verminderen.

Daarnaast is men, in iets mindere mate, bereid om thuis beschermende maatregelen te nemen en anderen te overtuigen het gasverbruik te verminderen.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de betrokken partijen is het afgelopen jaar afgenomen, behalve in de Rijksoverheid.

Deelnemers hebben overigens nog steeds minder vertrouwen in de NAM en de Rijksoverheid dan in de provincie Groningen en de eigen gemeente.

Vijfde jaar

De RUG doet sinds november 2013 onafhankelijk onderzoek naar de mening van inwoners van de provincie Groningen over gaswinning uit het Groningen-gasveld.

De vijfde fase van het onderzoek is uitgevoerd in februari en maart 2018. Naast bovengenoemde punten hebben de onderzoekers ook de omgang met schademeldingen en bouwkundige versterkingen en de mening over getroffen maatregelen onderzocht.

In totaal hebben 349 mensen deelgenomen aan deze onderzoeksfase.

Lees ook:

- Beving Zeerijp had direct effect op veiligheidsgevoel
- Sinds 'Huizinge' weet iedereen waar Huizinge ligt
- Gezondheid inwoners aardbevingsgebied nog verder onder druk
- Groningers willen dat 'onrechtvaardige' gaswinning stopt

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws