Claimconstructie De Haan en WAG ook in hoger beroep verboden; advocaten berispt (update)

© FPS (Jos Schuurman / Flickr (Reynermedia - cc)
De constructie die de stichting Waardevermindering door Aardbevingen (WAG) samen met De Haan Advocaten heeft bedacht om claims in te dienen voor bevingsschade, mag niet.
Dat heeft het Hof van Discipline gezegd. Het Hof behandelt de hoger beroepzaken van de tuchtrechter. Vier advocaten van De Haan zijn door het Hof van Discipline berispt. Het hof oordeelt dat de vier advocaten in dit geval 'in strijd hebben gehandeld met de kernwaarden: partijdigheid, onafhankelijkheid en (financiële) integriteit'.

No-cure-no-pay

De WAG en De Haan hadden een 'no-cure-no-pay-beloning' voor de advocaten bedacht. Daarin was opgenomen dat van toegewezen schadevergoedingen vijf tot tien procent naar de advocaten zou gaan.
Dat was volgens advocaat Hans Silvius van de WAG nog altijd goedkoper voor gedupeerden dan via andere wegen een claim in te dienen.
Het hof stelt dat de advocaten het eigen belang van het advocatenkantoor voorop hebben gesteld. 'Zij stonden niet alleen de claimstichting tegen commerciële tarieven bij, maar namen ook opdrachten aan van individuen die deelnamen aan die claimstichting om zo ook nog een succesfee van hen te bedingen.'

Claimcode

Omdat gebruik wordt gemaakt van een claimstichting, mag worden verwacht dat het advocatenkantoor de principes van de Claimcode naleeft, stelt het Hof van Discipline. Maar dat is hier niet gebeurd.
Het advocatenkantoor probeerde ten koste van de gedupeerden extra vergoedingen binnen te halen
Hof van Discipline
'Zo hadden de advocaten niet gezorgd voor behoorlijk toezicht en ontbrak het de bestuurlijke organen van de stichting aan juridische knowhow. En die was wel nodig omdat de belangen van de cliënten en het advocatenkantoor verstrengeld waren en de kostentoerekening voor cliënten niet inzichtelijk was. Ook gaf het advocatenkantoor geen behoorlijk inzicht in wat het kantoor tegen welke kosten voor de cliënt zou gaan doen.'

'Ideële motieven'

Het Hof van discipline laat weten in te zien dat 'via een claimstichting zoals WAG vorderingen van veel mensen kunnen worden gebundeld die ieder apart beperkt in omvang zijn. Daardoor wordt de toegang tot het recht ook mogelijk voor gedupeerden die vanuit kostenoogpunt anders niet naar de rechter zouden zijn gestapt.'
Maar daarbij tekent het Hof aan dat 'in dit geval deze ideële motieven bij het advocatenkantoor echter niet vooropstonden. Het kantoor probeerde ten koste van de gedupeerden extra vergoedingen binnen te halen als aanvulling op de rechtsbijstand aan woningcorporaties en verzekeringsmaatschappijen.'
In totaal waren zo'n 4700 gedupeerden aangesloten bij de gewraakte constructie.

Update 14:25 uur: Reactie De Haan Advocaten

'Wij zijn teleurgesteld over deze uitspraak', meldt Hans Silvius. 'Er blijkt nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan over wat er wel of niet mag in dit soort zaken.'
Het advocatenkantoor gaat de beslissing van het Hof van Discipline grondig bestuderen, zegt Silvius. 'Wij respecteren de uitspraak en zullen uitvoering geven aan de beslissing.'  
Silvius: 'We vertegenwoordigen in de procedure tegen de NAM zo'n 10.000 mensen die de waardedaling van hun woning gecompenseerd willen hebben. Hun belang heeft altijd voorop gestaan en zal altijd voorop staan. We voelen ons gesterkt door hun vertrouwen, ook al omdat er vanuit de deelnemers geen enkele klacht is ingediend.'