Versterking kades Lauwersmeer kan beginnen

© Reint Verkerk
Waterschap Noorderzijlvest begint in december met de versterking van kades en dijken in het Lauwersmeergebied. Het gaat daarbij om ruim tweeëndertig kilometer aan waterkeringen, die moeten gaan voldoen aan de hoogwaternorm voor de komende vijftig jaar.
De dijken en kades liggen aan de oost- en zuidzijde van het gebied tussen de kazerne en Zoutkamp. Ze voldoen aan de huidige norm, maar moeten in verband met de zeespiegelstijging worden verbreed en opgehoogd. Bij de ophoging gaat het om tien centimeter tot een meter.
De aannemer houdt in de planning rekening met het broedseizoen. De werkzaamheden moeten voor 2020 klaar zijn.