Meer tijd voor gemeente Veendam en mestvergister Dankers

© Martijn Folkers/RTV Noord
De gemeente Veendam en mestvergister Dankers in Borgercompagnie krijgen van de  Raad van State drie maanden de tijd om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de aanpak van de stankoverlast bij het bedrijf, zo bleek maandag tijdens een rechtszaak in Den Haag.
Komen de gemeente en de mestvergister er niet uit dan doet de Raad alsnog uitspraak over de dwangsom en een aantal aanvullende stankeisen voor het Borgercompagniese bedrijf. Ondanks een verzoek tot uitstel besloot het hoogste bestuursrechtscollege maadag toch een door Dankers aangespannen rechtszaak tegen een dwangsom van 25.000 euro te behandelen.

Geen stijl

De mestvergister vindt het geen stijl dat de gemeente ondanks bijna afgeronde onderhandelingen de dwangsom wil invorderen. Bovendien meent Dankers dat hij er de afgelopen jaren alles aan gedaan heeft om de stankoverlast voor de omgeving zo goed mogelijk terug te dringen. Hoewel de gemeente Veendam bij de Raad erkende dat het bedrijf best in beweging is, vindt ze dat geen reden om Dankers op eigen tempo naar oplossingen te zoeken. Tijdens de rechtszaak bleken er toch nog wat meningsverschillen te bestaan.

Zorgplicht

Zo vindt Veendam dat Dankers zijn 'maatschappelijke zorgplicht' niet is nagekomen en dat het bedrijf geurvergunningsvoorschriften heeft overtreden. Dankers is het daar volstrekt niet mee eens en meent dat het juist meer tegen de stankoverlast heeft gedaan dan strikt volgens de vergunning uit 2012 noodzakelijk is.
Hoewel Dankers erkent dat het bedrijf in het verleden voor stankoverlast in de buurt heeft gezorgd, vindt het bedrijf dat het nu genoeg maatregelen heeft genomen. De raadsman van Dankers benadrukte dat het bedrijf best over nieuwe geurnormen in de vergunning wil praten, maar dan niet met een dwangsom als stok achter de deur. 'Dankers is van mening dat het bedrijf intussen aan alle geurnormen voldoet. Het bedrijf heeft de laatste tijd flink geïnvesteerd in aanvullende maatregelen, zoals gaswassers, ventilatoren en afzuigsystemen. En dan gaat het niet over 100 euro maar over flinke bedragen,' aldus Dankers' advocaat.

Geurnormen

Ook de gemeente Veendam wil een oplossing, maar vindt dat het bedrijf zich nog niet op alle punten aan de geurnormen voldoet. De advocaat van de gemeente wees daarbij op drie geuronderzoeken waaruit dat zonneklaar zou blijken.
Volgens Dankers is er tijdens die onderzoeken verkeerd gemeten bij de luchtuitlaat van de gaswassers, waardoor het 'lijkt' of er meer stank vrij komt dan in werkelijkheid het geval zou zijn. In ieder geval hebben Dankers en Veendam nog wat puntjes te bespreken en daar krijgen ze twaalf weken voor. Als er dan tijd geen witte rook uit de schoorsteenveger komt doet de Raad van State alsnog uitspraak in het stankconflict.