Internationale studenten hebben tentenkamp verlaten

© Rijksuniversiteit Groningen
Het tentenkamp bij de ACLO op de Zerniketerrein in de stad Groningen is niet meer in gebruik. De internationale studenten, die hier bij het begin van het studiejaar waren ondergebracht, hebben elders onderdak gevonden.
Afgelopen weken maakten enkele tientallen studenten gebruik van deze noodvoorziening. Maar twintig van hen zijn inmiddels verhuisd naar een leegstaand schoolgebouw aan de Metaallaan, dat de universiteit tot 1 oktober ter beschikking heeft gesteld. De rest heeft elders een kamer gevonden.

Opschudding

Het tentenkamp leidde eind augustus tot opschudding omdat het volgens critici bewees dat de Groningse universiteit te gretig studenten uit het buitenland zou werven. Het zou bovendien slechte pr zijn voor Groningen.
Donderdag hield een groep studenten het Academiegebouw bezet uit protest tegen de slechte huisvesting van de buitenlandse studenten. De universiteit zegde daarop toe dat dat er een convenant studentenhuisvesting van de gemeente komt, met alle betrokken partijen.
Eerder hadden Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen al besloten om het logeren in het tentenkamp gratis te maken en de kosten van overnachtingen op de hotelboot in het Eemskanaal te halveren.