Gemeenteraad Haren lijkt prestigieus nieuwbouwproject tegen te houden

Een impressie van de plannen
Een impressie van de plannen © Bewerking RTV Noord
De gemeenteraad lijkt voor het prestigieuze nieuwbouwproject aan het Raadhuisplein in het hart van Haren te gaan liggen. Raadsleden maakten gehakt van het bestemmingsplan dat de nieuwbouw mogelijk moet maken.
Volgens de gemeenteraad komt de inhoud van het bestemmingsplan niet overeen met de eerder gemaakte afspraken rondom de nieuwbouw. Zo vinden raadsleden dat er geen deugdelijk verkeersplan ligt, het gebouw te hoog wordt en de rooilijn van het pand (de grens tussen de openbare weg en aangrenzend terrein - red.) niet overeenkomt met de gestelde eis van de gemeenteraad.

Nieuwe wensen

Verantwoordelijk wethouder Michiel Verbeek (D66) is er van overtuigd dat het bestemmingsplan aansluit bij de eerder gestelde wensen van de gemeenteraad. Verbeek suggereerde dat de raadsleden in de loop der tijd met nieuwe wensen zijn gekomen terwijl er al afspraken waren gemaakt met de projectontwikkelaar.

Het project

De nieuwbouw mag pas starten als het huidige bestemmingsplan voor het Raadhuisplein is aangepast. Het huidige plan staat het niet toe. Projectontwikkelaar Explorius wil 32 appartementen bouwen met daarbij ruimte voor een supermarkt, winkels en horeca. Het heeft al goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders gekregen.

Niet voldoende

Toch is de B&W-toestemming niet voldoende. De gemeenteraad moet het nieuwe bestemmingsplan goedkeuren, dat ervoor zorgt dat Explorius kan gaan bouwen. Verbeek vindt dat er een realistisch bestemmingsplan voorligt. Een plan dat overeenkomt met de wensen van de raadsleden. De raadsleden denken daar totaal anders over.
Het is tragisch dat we elke keer probeerden dingen aan te geven, maar dat er niks werd veranderd
Dieta Praamstra - ChristenUnie

'We zijn teleurgesteld'

D66, de grootste partij in Haren, maakte korte metten van het voorliggende bestemmingsplan. Een plan dat verdedigd moet worden door de eigen wethouder.
'We zijn teleurgesteld in wat hier ligt', zegt raadslid Wil Legemaat tegen de eigen wethouder. 'Het is onmogelijk in te stemmen met iets wat niet overeenkomt met de gestelde kaders en afspraken.'
Meinard Wolters (Gezond Verstand Haren): 'Er zou hier geen enkel bestemmingsplan op tafel komen zonder een deugelijke verkeersparagraaf', volgens de voormalige coalitiepartij blijft die paragraaf uit.
Dieta Praamstra (ChristenUnie): 'Het is bijzonder tragisch dat we elke keer geprobeerd hebben dingen aan te geven, maar dat er niks werd veranderd.'

Besluit over twee weken

De gemeenteraad neemt op 24 september een definitief besluit over het plan. Als de raad niet instemt met het plan dan is het mogelijk dat projectontwikkelaar Explorius een claim indient. 'We moeten niet vergeten dat we een contract getekend hebben', zegt de wethouder.