Pand kwijtraken bij misstanden? Verhuurders komen met alternatief

Een recente actie tegen de studentenhuisvestingsproblematiek
Een recente actie tegen de studentenhuisvestingsproblematiek © Chris Bakker/ RTV Noord
Particuliere verhuurders in de stad Groningen hebben een belangengroep opgericht. De groep bestaat uit dertig verhuurders en is in het leven geroepen om de (studenten)huisvesting in Groningen te verbeteren.
Meer dan 80 procent van de kamers in Groningen is in bezit van particuliere verhuurders. Misstanden en malafide praktijken liggen daarbij op de loer. De belangengroep zegt die te willen aanpakken.

Initiatief tegen vergunningstelsel

Het oprichten van de belangengroep is een reactie op het vergunningstelsel dat de gemeente vanaf 1 januari in de stad wil hanteren, om misstanden en malafide praktijken van verhuurders tegen te gaan. Daarbij kunnen verhuurders de vergunning op een pand kwijtraken bij (aanhoudende) misstanden.
Verhuurders worden zo onvoldoende beschermd tegen slechte huurders
Lammert Tel - belangengroep
Lammert Tel, voorzitter van de nieuwe belangengroep, is daar sceptisch over. 'Dit stelsel kent veel haken en ogen en open begrippen, definities en subjectiviteit. Daarmee worden verhuurders onvoldoende beschermd tegen slechte huurders.'

Beter Groningen

'Wij begrijpen dat het mes aan twee kanten snijdt en dat er iets moet gebeuren', zegt Tel. 'Vandaar dat wij verenigd zijn als particuliere verhuursector, zodat we samen met de gemeente, de raad en alle andere betrokkenen kunnen werken aan een beter Groningen.'

Keurmerk

Het platform zegt mee te willen denken en een oplossing te willen bieden door een gedragscode op te stellen en een kwaliteitskeurmerk te ontwikkelen. Daar moeten de gemeente, studentenbonden en huurders dan op kunnen terugvallen. Tel: 'Wij willen met elkaar gaan praten in plaats van over elkaar.'
We willen met elkaar praten in plaats van over elkaar
Lammert Tel - belangengroep

Vanavond in de raad

Dinsdagavond zal de groep spreken bij de raadscommissie Ruimte en Wonen, waarin in bredere zin gesproken wordt over de studentenhuisvestingsproblematiek en het vergunningsstelsel.