Van Baukje naar Froukje: 'Het moet weer gezellig worden in Stadskanaal'

Froukje de Jonge
Froukje de Jonge © Martijn Folkers/RTV Noord
Waarnemend burgemeester Froukje de Jonge (CDA) is anderhalve week actief in de gemeente Stadskanaal. Haar eerste indruk: het is vooral anders dan werken in de Randstad.
'In de Randstad denken mensen - ik ook, soms - dat dat Nederland is', zegt ze. 'En dat is natuurlijk niet waar.'

Beeld veranderen

De Jonge, woonachtig in Almere, hoopt dat ze dat beeld in de rest van het land een klein beetje kan veranderen. Ze geeft aan zich te verwonderen over het feit dat haar woonplaats Almere te maken heeft met problemen vanwege de groei van het aantal inwoners, terwijl er volgens haar veel beter kan worden gekeken naar de periferie.
'Delen van Friesland, Zeeland, Limburg en ook Groningen hebben te maken met krimp, terwijl de regio rond Almere, Amsterdam en andere steden te maken hebben met groeiproblemen. Ik snap eigenlijk niet waarom we dat als land niet beter organiseren.'

Geen gemakkelijke periode

De bestuurder heeft in elk geval als doel om de gezelligheid te laten terugkeren op het gemeentehuis in Stadskanaal.
'We hoeven niet te verhullen dat de bestuurlijke periode die achter ons ligt niet de gemakkelijkste is', laat ze weten. Daarmee doelt ze op het opstappen van haar voorganger Baukje Galama (VVD). 'Dat heeft wel zijn sporen getrokken bij alle partijen.'
De Jonge geeft aan die vraag ook vanuit de gemeenteraad te hebben gekregen. 'Het was ook een vraag van de vertrouwenscommissie: kan je het een beetje gezelliger maken? Ja, leuk, gezellig. Ik ben van oorsprong een Brabantse, dat komt wel goed.'