Wethouder Woortman over zoutwinning: 'Verbaasd hoe weinig we weten over consequenties'

Wethouder Anja Woortman (links) tijdens het Ronde Tafelgesprek
Wethouder Anja Woortman (links) tijdens het Ronde Tafelgesprek © Martijn Folkers/RTV Noord
Wethouder Anja Woortman (PvdA) van de gemeente Midden-Groningen pleit voor het stopzetten van de zoutwinning in de Veenkoloniën.
Deze noodkreet spreekt ze woensdagmorgen uit tijdens het Ronde Tafelgesprek van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Volgens Woortman is er te weinig bekend over de gevolgen van zoutwinning op de lange termijn.

Aan de voorkant regelen

'Ik ben verbaasd over hoe weinig we weten van de consequenties van wat we eigenlijk aan het doen zijn', is haar betoog. 'Heeft de zoutwinning consequenties voor ons grondwater? De bodem daalt versneld, we weten niet hoe snel. We weten heel veel niet, maar we staan het nog wel toe zonder dat we het aan de voorkant goed hebben geregeld.'
Met het 'aan de voorkant regelen' doelt Woortman op een schaderegeling als gevolg van zoutwinning, gaswinning en fluctuatie in het waterpeil. Die drie elementen spelen allemaal in de Veenkoloniën, waardoor inwoners die schade hebben, niet weten waar ze zich moeten melden.

Onafhankelijk schadeloket

'Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd', vervolgt ze. Woortman pleit voor een onafhankelijk schadeloket voor deze problematiek. Eerder pleitte zoutwinner Nedmag bij monde van directeur Bert Jan Bruning ook voor een dergelijke regeling.

Stoppen met zoutwinning

Op vragen van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, waar de noordelijke Kamerleden Sandra Beckerman (SP), William Moorlag (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) acte de présence geven, is Woortman helder over haar standpunt met betrekking tot de zoutwinning.
'Wij ervaren dat het Staatstoezicht op de Mijnen en ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich vooral richten op de techniek. Mijn pleidooi is om daar niet meer op te richten, maar op de gevolgen ervan. De wetenschappelijke rapporten spreken elkaar ook tegen. Mensen ontlenen daar geen vertrouwen meer aan. Wij als Midden-Groningen zijn naast onze inwoners gaan staan en zeggen: stoppen met de zoutwinning.'

Meer gesprekken

Woortman spreekt met collega-bestuurders uit Overijssel tijdens de eerste ronde van dit gesprek. Later vandaag volgen er rondes met gedupeerden, onder wie Koos en Jakoba Gräper uit Borgercompagnie, met wetenschappers en met de inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen, Theodor Kockelkoren.