Huurders voeren actie tijdens Lichtweek Bedum

'Dit is al de tweede Lichtweek waarin we met dezelfde problematiek zitten', sombert Jan Dijkema. Het Huurdersfront heeft de feestweek aangegrepen om de problemen rondom de huurwoningen opnieuw aan de kaak te stellen.
Geen vrolijke lichtjes of thema's in de Bedumer Professorenbuurt. In plaats daarvan zijn de woningen symbolisch gestut en omringd met afzetlint. In de Zeeheldenbuurt is eenzelfde beeld te zien. Reden? De aanhoudende aardbevingsproblematiek in de woningen.
'Die kun je wel steeds aan de kant schuiven, maar je kunt het ook onder de aandacht brengen', vindt Dijkema. Vanwege de situatie waarin onder meer zijn woning verkeert, is er in de buurt absoluut geen sprake van een feeststemming.

Oudere bouwtechnieken

De woningen stammen uit de tijd dat de zuivelfabriek in Bedum dringend personeel nodig had, zo'n vijftig á zestig jaar geleden. De woningen moesten snel worden gebouwd en dat gebeurde met oudere bouwtechnieken die nog niet waren afgestemd op de gaswinning.
Woningstichting Wierden en Borgen, die de woningen in beheer heeft, weet van de problematiek af. In samenwerking met de gemeente wordt de constructie opnieuw onder de loep genomen.
Niet iedereen kan deze actie waarderen
Jan Dijkema - Huurdersfront

Probleem

'De woningen zijn simpelweg aan een modernisering toe', stelt Dijkema. 'Alleen voldoen ze niet meer aan de wettelijke normering. Acuut gevaar is er niet, maar aan de gevels is wel te zien wat het probleem is.'
De Bedumer geeft aan dat de verstandhouding met de woningstichting nu weer goed is. In het verleden was dit anders en klaagden de bewoners over de slechte communicatie van Wierden en Borgen.

Ludiek

Dat juist de Lichtweek wordt aangegrepen om de ernst van de situatie te duiden, is volgens Dijkema een bewuste keuze. 'Op deze manier schijnen we toch weer licht op deze zaak', grapt hij.
'Met een vreedzaam en ludiek protest krijgen we denk ik meer aandacht voor onze problemen dan als we agressief protesteren. Niet iedereen kan deze actie waarderen, maar we zitten er echt mee in onze maag.'