SodM: Nedmag heeft grote uitdagingen

© RTV Noord (Archief)
Nedmag moet aantonen hoe er in de toekomst veilig zout gewonnen kan worden en heeft een grote opdracht om het draagvlak daarvoor terug te laten keren.
Dat is de visie van inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen. Kockelkoren deelde die visie na afloop van het Ronde Tafelgesprek over de zoutwinning voor de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat.

Lekkage

De inspecteur-generaal blikte onder meer terug op de lekkage in een caverne op de locatie Tripscompagnie van Nedmag.
Zo zouden we überhaupt tegenwoordig zoutwinning niet meer toestaan
Theodor Kockelkoren - inspecteur-generaal
'De omvang van de lekkage waarbij zowel pekel als vermoedelijk ook diesel is gelekt maakt dit wel uniek', aldus de inspecteur-generaal.
'En ook het feit dat dit gebeurt in een cavernestelsel, want het zijn cavernes die aan elkaar gegroeid zijn. Zo zouden we überhaupt tegenwoordig zoutwinning niet meer toestaan. Die combinatie maakt de situatie uniek.'
Door het incident is het SodM op regelmatige basis in contact met Nedmag: 'We zitten er bovenop. Het risicoprofiel is wel veranderd als gevolg van dit incident.'

Toekomst

Voor de toekomst heeft Nedmag volgens het Staatstoezicht op de Mijnen een hele klus te verrichten. 
'Nedmag heeft  - denk ik - twee uitdagingen', zegt Kockelkoren. 'De eerste is om aan te tonen voor toekomstige winning hoe dat technisch vormgegeven kan worden op een voldoende veilige manier nu we dit incident hebben gezien. Dat zal een hele klus voor ze worden.'
'De andere uitdaging is met de omgeving en de belanghebbenden daar. Een aantal belanghebbenden zijn heel duidelijk: we moeten stoppen.'

Ongerustheid

De lekkage die in april ontstond heeft voor ongerustheid bij omwonenden en belangengroeperingen gezorgd, merkt Kockelkoren. 
Misschien is de uitdaging voor Nedmag om in de toekomst het vertrouwen hoog te houden nog wel groter dan de technische uitdaging
Theodor Kockelkoren - inspecteur-generaal
'Na dat incident is de bezorgdheid fors omhoog gegaan. Misschien is de uitdaging voor Nedmag om in de toekomst het vertrouwen hoog te houden nog wel groter dan de technische uitdaging.'

Nedmag optimistisch

Nedmag-directeur Bert Jan Bruning is desalniettemin optimistisch. 'Voor een nieuw winningsplan zullen we de eindconclusies van het incident in april meenemen. Die conclusies verwachten we begin oktober.'
Bruning ziet ook dat er een uitdaging ligt om het draagvlak voor zoutwinning in de Veenkoloniale samenleving terug te winnen. 'Wettelijk gezien doen we niets fout. De gemeente Midden-Groningen heeft als standpunt dat de zoutwinning moet worden afgebouwd en staat minder open voor een gesprek.'
'Met de gemeente Veendam werken wij juist heel goed samen. De gemeente is ook kritisch op ons en houdt ons scherp, maar ziet ook de maatschappelijke en economische waarde van ons bedrijf voor de streek.'

'Geen gesprekken meer'

Bruning wil in gesprek blijven met de omwonenden. Dat gesprek en die dialoog zien Koos en Jakoba Gräper uit Borgercompagnie niet meer zitten. Zij proberen naar eigen zeggen sinds 2004 bij Nedmag aandacht te vragen voor schade aan hun woning. Volgens hen zonder resultaat.
'Tussen 2010 en 2013 waren we met Nedmag in gesprek en werd er onderzoek gedaan. Daar is niets van terechtgekomen. Die deur is wat ons betreft dicht', aldus Jakoba Gräper.