'Ik heb mij geschaamd Nederlander te zijn'

© RTV Noord
Lili en Howick, twee Armeense kinderen die na tien jaar vergeefs procederen op het punt stonden Nederland te moeten verlaten, mogen toch blijven. Zo zijn er nog vierhonderd kinderen. Wat moet daarmee gebeuren, Beter Weters?

Grens bij vijf jaar

De afgelopen week heb ik me geschaamd om Nederlander te zijn. Hoe is het mogelijk dat wij kinderen zo lang een plek geven in onze samenleving en laten integreren, om ze daarna uit te willen zetten?
Wat mij betreft is het tijd om de wet- en regelgeving aan te passen. Kinderen die hier vijf jaar lang leven mogen, als het aan mij ligt, niet uitgezet worden.

Vergrijzing

Sterker nog, vijf jaar is al te lang. Het moet toch mogelijk zijn om dit terug te brengen naar 1, hooguit 2 jaar?  Kinderen die hier jarenlang leven, de taal spreken en onderwijs volgen, hoeven van mij helemaal niet meer te vertrekken. Sterker nog, gezien de vergrijzing op de arbeidsmarkt zijn ze meer dan van harte welkom.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Geen generaal pardon

Lili en Howick zijn door hun jarenlange verblijf in Nederland Nederlanders geworden. Terecht dat veel mensen hier in verzet kwamen tegen hun uitzetting. Situaties als met Lili en Howick moeten voorkomen worden. Door een generaal pardon? Ik dacht het niet. Asiel kan verleend worden als men vanuit een erkend onveilig land komt.

Snellere procedure

Armenië is een veilig land. Toch kon men blijkbaar in het geval van de twee kinderen een decennium lang procederen. Veel te lang. Heel veel te lang. De Staat verloor dan ook haar morele gelijk. Ik verwacht dat de opschudding van nu daarom leidt tot veel snellere asielprocedures. Nieuwe wetgeving daartoe is op zeer korte termijn noodzakelijk.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Hun hart ingeleverd

We zijn afgelopen week ooggetuige geweest van politiek op zijn allervuilst. Met name ChristenUnie en D66 kwamen er weer eens achter dat ze bij de onderhandelingen met de VVD niet alleen hun complete partijprogramma, maar ook hun hart hebben ingeleverd. Op het laatste moment werden twee Nederlandse kinderen, maar bovenal een aantal reputaties gered. Niet door menselijke volksvertegenwoordigers die in hun hart werden geraakt, maar door calculerende politici die hun peiling zagen dalen.

Uiteraard pardon

Dat het lot van een paar honderd andere gezinnen ook in handen ligt van dit soort opportunisme, geeft te vrezen. Als rede en rechtvaardigheid het voor het zeggen hadden, was het simpeler. Uiteraard moet dat pardon er komen, uiteraard moeten procedures sneller en uiteraard zijn er altijd grenzen en grensgevallen. Maar zonder oprechte barmhartigheid voor kinderen die slachtoffer zijn van keuzes van een falend systeem, zijn peilingen en vertrouwenscijfers wel het laatste waar politici zich zorgen om moeten maken.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Machtsmisbruik

'Vooropgesteld, ik ben blij voor de kinderen dat ze mogen blijven en hun leven weer kunnen oppakken. Maar de hele procedurele gang van zaken is voor alle betrokkenen onbevredigend', aldus Boris Dittrich. En gelijk heeft hij. Ook deel ik zijn mening dat de staatssecretaris de rechterlijke uitspraak had moeten respecteren. Nu creëerde hij chaos en pleegde de facto machtsmisbruik.

Einde democratie

Maar hoe nu verder? Een algemeen kinderpardon? Of de volgende keer toch maar geen staatssecretarieel ingrijpen? En waarom dan wel niet? De rechtszekerheid is niet gediend met dit zwalkende beleid, integendeel. Want wat is het recht nog waard, laat staan de wet, als de enige door het recht gekende toetser buitenspel wordt gezet? De bijl aan de wortel van de democratie. Hoe goed bedoeld ook. Want dat was het vast wel.
Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Eenmalig kinderpardon

Deze vraag blijft steeds terugkomen. We slagen er niet in het zo te organiseren dat mensen niet eindeloos kunnen blijven procederen. Daardoor wordt de periode zo lang dat hele gezinnen, maar zeker kinderen, hier steeds verder geworteld en ingeburgerd raken. Ik ben er een voorstander van om eenmalig tot een kinderpardon te komen, wanneer duidelijk is dat er de komende jaren niet opnieuw een stuwmeer ontstaat.

Economische vluchteling terug

Het is zonneklaar dat mensen die werkelijk gevlucht zijn uit onveilige landen vanwege oorlog, ras, geloof of seksuele geaardheid hier moeten kunnen rekenen op een goede plek. Economische vluchtelingen moeten zo snel mogelijk terug naar hun land en dienen daar in het belang van hun kinderen ook volledige medewerking aan te geven. Of die situatie haalbaar is, zal de komende tijd moeten blijken.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Dramatisch

Het welzijn van de kinderen moet voorop staan en dan is de manier waarop dit besluit genomen is dramatisch. Hopelijk blijft dat de andere 400 kinderen bespaard. Kinderen die hier al lang verblijven, de taal spreken, zeg maar sociaal geïntegreerd zijn en willen blijven, moet je die kans geven.

Kortere procedure

Daar valt best een regeling voor te maken. Of dat een ongewenste precedentwerking heeft, is volledig afhankelijk van hoe effectief een nieuwe, betere, kortere asielprocedure er uit komt te zien.
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Emotie

Deze zaak heeft inderdaad de gemoederen behoorlijk beziggehouden. Wat mij stoort in deze zaak is dat men oordeelt vanuit de emotie zonder dat men de echte feiten kent. Ik ken die ook niet en dan wordt het moeilijk om een reëel oordeel te vellen. Als er vele rechtszaken zijn gevoerd zonder het gewenste resultaat, telt blijkbaar alleen nog de emotie van de dag. Dreigementen van moeder met zelfmoord, kinderen die weglopen: ja, dan zijn we denk ik op de verkeerde weg.

Korter en sneller

Echter, wat wel een punt is: de procedures duren ellenlang en kinderen burgeren daardoor volledig in. Vanuit dat oogpunt zouden ze moeten blijven. Wellicht moet men zich op de procedures werpen om die korter en sneller te krijgen, zodat men weet waar men aan toe is. Maar zolang we niet alle feiten kennen, is het voor ons als buitenstaanders moeilijk te oordelen, wat wijsheid is.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...