Lege bouwplaatsen bij zuidelijke ringweg: hoe kan dat?

Verschillende bouwplaatsen van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen liggen er deze dagen verlaten bij. Veel mensen vragen zich dan ook af waarom er niet gebouwd wordt.
Volgens Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort en gedeputeerde Fleur Gräper vindt er nog wel voorbereidend werk plaats. Bovendien wordt er achter de schermen volop gewerkt aan een nieuwe planning.

Nieuwe ontwerpen nodig

Dat de aanleg van de vernieuwde ringweg niet in hoog tempo doorgaat, heeft alles maken met de vertraagde planning. Die is veroorzaakt doordat de zomerstremming van de Ringweg niet kon doorgaan.
´In de zomer wilden we damwanden plaatsen voor de verdiepte ringweg tussen het Julianaplein en het Europaplein, maar daar was te weinig tijd voor', zegt Kramer. 'Dan moet je bekijken waar je wel aan de slag gaat. Dat kan niet zomaar een paar honderd meter verderop. Het maken van nieuwe ontwerpen kost tijd, want alle 43 fases van dit project zijn op elkaar afgestemd. Daar zijn we op dit moment ontzettend druk mee bezig.'

Voorbereidend werk

Gräper en Kramer ontkennen dat het werk aan de weg helemaal stil ligt, zoals Dagblad van het Noorden donderdagmiddag berichtte. Zo worden op verschillende plaatsen leidingen en kabels verlegd en werkt de aannemer aan de tijdelijke weg bij het Julianaplein. Ook zijn er grondproeven uitgevoerd.

Ingewikkelde gesprekken

Achter de schermen wordt intussen gepraat over de toekomst van het project. Die gesprekken verlopen volgens Gräper en Kramer 'ingewikkeld, maar constructief'. Beide partijen ontkennen dat er sprake is van een breuk.
Gräper: 'We hebben een aantal tegenvallende berichten met elkaar te verwerken gehad, zoals de omvangrijke vertraging. Toch zijn we allebei van plan het project met elkaar af te ronden. Zolang we nog in gesprek zijn, voldoen we aan onze contractverplichtingen en is er geen reden om naar alternatieven te kijken.'

Onduidelijkheid

De vraag wanneer de nieuwe planning op tafel ligt, kunnen beide partijen niet beantwoorden. 'Dit is niet van vandaag op morgen opgelost', stelt Kramer. Hij kan dan ook niet inschatten of de huidige vertraging van drie jaar nog verder op zal lopen. 'Of dat nog realistisch is, kan ik nog niet zeggen. We moeten alle fases bij langs en de hele planning opnieuw doorspitten.'
Gräper zegt vooral te hopen op een zo snel mogelijke oplossing. 'Want elke maand dat het langer duurt voordat er een planning ligt, duurt het ook langer voordat de weg opgeleverd wordt.'