Ring Zuid: de tegenslagen tot nu toe

'Ik ben niet zenuwachtig, nog niet.' Dat zei manager Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort in november vorig jaar, toen de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in de stad officieel van start gingen.

Inmiddels denkt hij daar misschien anders over...

Als de aanpak van de zuidelijke ringweg na jaren van plannen maken en voorbereidende werkzaamheden echt van start gaat, hangt het eerste probleem de bouwers al letterlijk boven het hoofd: een kolonie vleermuizen. Deze beestjes zijn de eerste in een lange rij tegenslagen voor de bouwers van Ring Zuid.

1. Bomenkap (november 2017)

Meteen al in november 2017 blokkeert de Raad van State de kap van tientallen bomen langs de zuidelijke ringweg. De zaak bij de hoogste bestuursrechter in ons land is aangespannen door de Vleermuiswerkgroep Groningen en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Zij vrezen dat de foerageergebieden (de gebieden waar de dieren voedsel zoeken) en de vliegroutes van beschermde vleermuissoorten worden aangetast door de bomenkap.

In januari 2018 beslist de Raad van State dat de bomenkap alsnog door mag gaan en wordt vertraging van de aanleg van de zuidelijke ringweg voorkomen.

Afbeelding

2. Vrieskou (februari 2018)

Naast dieren zal ook het weer meerdere malen spelbreker zijn voor de bouwers. Eind februari 2018 vriest het zo hard dat een aantal werkzaamheden moet worden uitgesteld.

Daardoor blijft bijvoorbeeld het 'gouden fietstunneltje' tussen de Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat langer open. Eind maart gaat het tunneltje alsnog dicht en moeten fietsers omrijden langs het Oude Winschoterdiep of de Verlengde Lodewijkstraat. Als de ondergrondse zuidelijke ringweg uiteindelijk klaar is, kunnen fietsers vanaf de Meeuwerderweg eenvoudig rechtdoor rijden.

Afbeelding

Maar niet alleen de vrieskou veroorzaakt oponthoud. Later in het jaar zal de hitte voor heel andere problemen gaan zorgen.

3. Helperzoomtunnel (mei 2018)

Maar eerst komt die woensdagavond in mei. Het moment dat manager Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort toch wel een beetje zenuwachtig moet zijn geworden. Het plaatsen van de Helperzoomtunnel kan niet doorgaan. De grond gedraagt zich heel anders dan op basis van alle onderzoeken en berekeningen was verwacht.

Voor de rest van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg heeft dit debacle weinig gevolgen. Het betekent wel vertraging voor het werk aan de Esperantokruising die moet wijken voor de nieuwe zuidelijke ringweg. Die klus kan pas worden hervat als de Helperzoomtunnel er ligt.

Afbeelding

4. Te weinig tijd en personeel (juni 2018)

Een maand later volgt het nieuws dat de aanpak van de zuidelijke ringweg minstens twee jaar langer duurt. Verwacht werd dat de nieuwe ring er in 2021 zou liggen. Dat schuift op naar zeker 2023. Reden: er is meer tijd en personeel nodig om de verschillende werkzaamheden te voltooien.

Op hetzelfde moment wordt aangekondigd dat de ringweg komende zomer vijf weken gedeeltelijk dicht gaat. Gebeuren deze zomerwerkzaamheden niet, dan loopt de vertraging misschien wel op tot drie jaar, stelt aannemer Combinatie Herepoort.

5. Zomersluiting (juli 2018)

Ondanks deze onheilstijding beslist de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie Groningen en Rijkswaterstaat zitten, in juli 2018 dat de zomerstremming niet doorgaat. Het ingeleverde plan zou niet veilig genoeg zijn.

Het valt manager Kramer van aannemerscombinatie Herepoort rauw op het dak. 'Er moet een nieuwe planning worden gemaakt', zegt hij. 'Daar moeten we de tijd voor nemen. En we moeten ook weer met allerlei externe partijen om tafel. Hoe lang dit gaat duren, kan ik echt niet zeggen.'

Ondanks alles blijft Kramer optimistisch: 'Wat de nieuwe zuidelijke ringweg betreft, die komt er. Daarvan ben ik overtuigd'.

6. Smeltend asfalt (juli 2018)

Het is letterlijk en figuurlijk een hete zomer. Een paar weken na het besluit van de stuurgroep, loopt de temperatuur op. Het wordt zo heet dat het asfalt van een nieuw, tijdelijk stuk ringweg smelt.

Uiteindelijk is de weg vanuit de richting Hoogezand een paar dagen afgesloten tussen Euvelgunne en het Julianaplein. Daarna is de ergste hitte voorbij.

Afbeelding

7. Taluds regenen weg (augustus 2018)

Met het verdwijnen van de hoge temperaturen komt een nieuw probleem uit de lucht vallen: regen.

Op de avond van donderdag 9 augustus trekken stortbuien over de stad. Op vier plaatsen langs de zuidelijke ringweg spoelt zand van taluds. Eén rijstrook richting Drachten wordt afgesloten.

Volgens woordvoerder Jos Veneberg van aannemerscombinatie Herepoort is de oorzaak van het probleem de droogte. Normaal gesproken houdt gras het zand op zijn plek, maar door de droogte kan het ingezaaide gras niet groeien.

Met behulp van kranen wordt de schade aan de taluds hersteld.

Afbeelding

8. Lege bouwplaatsen (september 2018)

En dan gaan we richting de herfst. In september valt het veel mensen op dat verschillende bouwplaatsen aan de zuidelijke ringweg er verlaten bij liggen. Waarom wordt er nauwelijks gebouwd?

Volgens Kramer heeft het alles te maken met de vertraagde planning die is veroorzaakt doordat de zomerstremming niet door kon gaan. Achter de schermen zou druk worden gepraat over de toekomst van het project.

Afbeelding

Zojuist is bekend geworden dat een adviescommissie de aanpak van de zuidelijke ringweg vlot moet trekken. Een nieuw hoofdstuk in het waarschijnlijk nog lang niet gesloten boek over de zuidelijke ringweg.

Lees ook:

- Adviescommissie moet aanpak Ring Zuid redden
- Ons dossier over de zuidelijke ringweg

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad zuidelijke_ringweg GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws