Raad Zuidhorn stelt besluit over experimentele wijk uit tot november

Impressie van een van de woningen
Impressie van een van de woningen © Gemeente Zuidhorn
De gemeenteraad van Zuidhorn heeft maandagavond geen beslissing genomen over de gebiedsvisie voor de nieuwe, innovatieve woonwijk Tussen de Gasten.
Volgens de raad zijn er nog te veel onduidelijkheden. Het onderwerp komt in november terug op de raadsagenda.
Tussen de Gasten is gesitueerd tussen het oude dorp Zuidhorn en de nieuwbouwwijk Oostergast. Aanvankelijk was het aangewezen als reservegebied voor woningbouw. Maar de gemeente Zuidhorn wil het gebied nu al ontwikkelen omdat de vraag naar nieuwe woningen in Zuidhorn groot is.

'Droomwoning bouwen'

De gemeente Zuidhorn omschrijft Tussen de Gasten als een wijk waar mensen hun droomwoning kunnen bouwen. Daarbij krijgen ze veel vrijheid om nieuwe ideeën uit te voeren.
De visie is dat de bewoners samen plannen maken en ontwikkelen over hoe de wijk er uit moet zien, wat er gebouwd wordt en welke voorzieningen er nodig zijn. In de wijk is ruimte voor zo'n 120 woningen. Het moet vooral een groene wijk worden waar ruimte is voor experimenten.

Protesthandtekeningen

Vooral bij omwonenden zijn er veel twijfels over het plan. Ze hebben vijftig protesthandtekeningen ingezameld. Ze vinden het te vaag en maken zich zorgen over onder meer hun rechtszekerheid.
Wethouder Fred Stol (CDA) stelde vast dat de raad nog veel vragen heeft. Hij zegde toe in de raadsvergadering van november met de antwoorden te komen. Dan ook wordt er over de visie gestemd. Later moet dan nog het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het gebied waar Tussen de Gasten is gepland heeft nu een agrarische bestemming.