Adviescommissie moet aanpak Ring Zuid redden

Een speciale adviescommissie moet met oplossingen komen om de verbouw van de zuidelijke ringweg in de stad vlot te trekken. De commissie is ingesteld door aannemerscombinatie Herepoort en de stuurgroep Aanpak Ring Zuid.
De commissie heeft de opdracht gekregen een goede inventarisatie te maken van de problemen die spelen en daar ook oplossingen voor aan te dragen. De aannemerscombinatie en de stuurgroep gaan vervolgens samen kijken hoe werkbaar die oplossingen zijn.

Jaren vertraging

Het bouwproject heeft al een vertraging van een aantal jaren opgelopen. Het begon vorig jaar november met een rechtszaak van de Groningse Vleermuiswerkgroep en de Natuur- en Milieufederatie, waardoor de benodigde kap van bomen werd uitgesteld.
Vervolgens zorgden vrieskou, regen en hitte voor verschillende problemen. Ook het niet kunnen plaatsen van de Helperzoomtunnel heeft voor oponthoud gezorgd. Tot slot wordt de planning vertraagd doordat de zomersluiting van de ring niet door mag gaan. De aannemer moet terug naar de tekentafel.
De commissie moet ook kijken naar oplossingen buiten het contract om
Fleur Gräper - Voorzitter stuurgroep

Belang bij succes

'We hebben de commissie gevraagd om heel breed te kijken naar de zaken die maken dat het nu moeizaam gaat en ingewikkeld is', zegt voorzitter Fleur Gräper van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. 'Dus ook naar oplossingen buiten het contract om.'
Op de vraag of de adviescommissie een laatste redmiddel is om het project vlot te trekken, zegt Gräper: 'Het is een middel om te kijken hoe we het verder kunnen brengen. We weten niet of het gaat lukken, maar het is in ons beider belang dit succesvol af te ronden.'

Geen nieuwe werkzaamheden

De werkzaamheden die al gepland waren, gaan ondertussen gewoon door, zoals de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein. Een aantal voorbereidende werkzaamheden aan de oostkant van de Ring Zuid gaat ook gewoon door. De stuurgroep en de aannemer verwachten de komende maanden weinig tot geen nieuwe grote werkzaamheden te starten.
De adviescommissie bestaat uit twee leden die zijn aangedragen door de aannemer en twee leden die zijn aangedragen door de stuurgroep. De onafhankelijke voorzitter is hoogleraar Infrastructuur Marcel Hertog van de TU Delft.
De stuurgroep en de aannemerscombinatie willen op korte termijn het advies binnen hebben. 'Het zal eerder een kwestie zijn van weken dan van maanden', besluit Gräper.