Miljoenennota: versterking en schade-afhandeling kosten zo'n 4,5 miljard

De uiteindelijke kosten voor versterking en schade-afhandeling komen naar verwachting tussen de 3,5 en 5,5 miljard euro uit. Dat meldt het kabinet in de Miljoenennota.
Van dat bedrag heeft de NAM inmiddels 1,4 miljard euro opzij gezet. Het Rijk heeft afspraken gemaakt met de NAM. Die draait op voor alle kosten met betrekking tot de veiligheid in Groningen.

Indicatie

Omdat door deze afspraak de winst van de NAM lager wordt, loopt ook het Rijk inkomsten mis.
De ramingen voor de totale kosten van versterking en schade-afhandeling liepen de afgelopen jaren sterk uiteen. Zo werd er gerept over enkele miljarden tot tientallen miljarden euro's. In deze Miljoenennota geeft het kabinet voor het eerst een duidelijke indicatie hierover.

Dichtdraaien gaskraan

Het dichtdraaien van de gaskraan levert de schatkist volgend jaar bovendien 300 miljoen euro minder op, oplopend tot 1,5 miljard euro in 2023. Dit wordt opgevangen doordat uitgaven voor zorg, sociale zekerheid en rentelasten op de overheidsschuld lager zijn dan verwacht.
In totaal verwacht het kabinet in 2019 1,1 miljard aan tegenvallers. Denk aan de EU-afdrachten en de Brexit. 400 miljoen euro daarvan komt door het terugschroeven van de gaswinning en de bijdrage aan Groningen.

Leefbaarheid

Zoals vorige week al uitlekte, krijgt onze provincie de komende jaren ook miljoenen extra voor onder meer leefbaarheid.
Het kabinet trekt komend jaar honderd miljoen euro extra uit om de problemen in het Groningse aardbevingsgebied het hoofd te kunnen bieden. Het bedrag komt bovenop de al geplande 200 miljoen euro per jaar.
Daarnaast is het Rijk in overleg met de regio over een Nationaal Programma Groningen. In dit fonds moet minimaal 1 miljard euro worden gestort voor investeringen in de regio. De NAM draagt hier 500 miljoen van bij.