Gemeente Groningen: geluidsoverlast evenementen binnen de perken

Festival Kingsland
Festival Kingsland © RTV Noord
De geluidsoverlast van evenementen in Stad is afgenomen. Door podia tactisch neer te zetten, goed te communiceren met omwonenden en klachten goed af te handelen zijn de klachten sterk verminderd.
Dat laat de gemeente Groningen weten op basis van een onderzoek. Er wordt bij evenementen ook gelet op de juiste geluidstechniek en afstemming van muziekinstallaties. 
Ook wordt er scherp toegezien op het aantal muziekevenementen per locatie, het type evenement, de duur en het aantal dagen tussen twee evenementen. Daarnaast wordt er gehandhaafd bij overschrijdingen van de geluidsnormen. 

Paradigm en Kingsland

De gemeente haalt de laatste edities van Paradigm en Kingsland naar voren als voorbeelden van een goede ontwikkeling.
'Na geluidsoverlast in het verleden hebben wij stevige gesprekken gevoerd met beide organisatoren. Door inzet op een geluidsmonitoringssysteem, het richten van geluidsboxen en het informeren van omwonenden is het aantal meldingen van overlast dit jaar ten opzichte van de jaren daarvoor drastisch gedaald.' 

Minder meldingen

Bij Paradigm daalde het aantal meldingen in 2018 ten opzichte van 2016 met tachtig procent. Bij Kingsland daalde het aantal meldingen in 2018 ten opzichte van het jaar ervoor met zeventig procent.