Gedeputeerde Gräper: 'De zuidelijke ringweg is een juridische strijd'

Werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg
Werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg © Bouwfotografe.nl
De aanpak van de zuidelijke ringweg groeit uit tot een juridische strijd tussen opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Herepoort, zegt gedeputeerde Fleur Gräper.
Volgens Gräper is de inzet van die juridische strijd het contract dat is gesloten tussen opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Herepoort.
'Er zijn in het contract afspraken gemaakt over de financiële verantwoordelijkheid en waar de hoofdverantwoordelijkheid ligt voor vertraging', zegt Gräper.
'Maar hoe dat nu te beschouwen, is de inschatting die je nu maakt. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij Herepoort, dat verandert pas wanneer er een ander contract zou liggen. Dat leidt tot een juridisch steekspel.'

Wie betaalt er?

Gräper legt uit dat de hoofdvraag is wie gaat betalen voor de vertraging van drie jaar.
'De verantwoordelijkheid ligt bij combinatie Herepoort', meldt zij. 'Dat betekent dat de kosten voor zowel Herepoort als bij projectbureau Aanpak Ring Zuid voor rekening is van de aannemer. Maar wij houden er rekening mee dat we de kosten voor het projectbureau misschien niet 100 procent gedekt zullen krijgen bij de aannemer. De aannemer heeft daar soms andere ideeën bij.'
Eerder zei Gräper over de discussie van het betalen van meerkosten: 'De wereld is niet zwart-wit.' Die boodschap herhaalt ze ten overstaan van de provinciale partijen.

Zoeken naar een oplossing

Volgens Gräper moet de speciaal aangestelde adviescommissie naar een oplossing kijken.
'Om dat steekspel verder te voorkomen hebben we in gezamenlijkheid besloten om, buiten het juridische gedeelte, buiten het contract om, toch tot een oplossing te komen. Dan komt er een advies, en het is dan aan ons om dat advies op te volgen en rekenschap te geven aan de consequenties die het heeft.'

Zorgen

Praktisch alle partijen in Provinciale Staten spreken woensdagavond hun zorgen uit over de voortgang van de aanpak van de zuidelijke ringweg. Ze hebben vragen over de aanpak, de mogelijke meerkosten en de consequenties die dat heeft voor de provincie Groningen als belangrijkste financier van het project.