'Willen we wel goed bereikbaar zijn voor de westerlingen?'

© RTV Noord
Deze week kondigden NS en ProRail aan, met steun van het kabinet, om de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn te versnellen. Nu duurt de rit nog zes en een half uur, volgens ProRail-topman Pier Eringa moet de trein er over twee jaar vier uur over doen.
Bij ons rijst de vraag op: moet de Noordelijke lobby weer worden ingezet om de treinverbinding tussen Groningen en Amsterdam te versnellen? Moet de Zuiderzeelijn weer topprioriteit worden voor Noord-Nederland als het om de mobiliteit van dit gebied gaat? Of is de Zuiderzeelijn een gepasseerd station? Moeten we ons tevreden stellen met de compensatiegelden?

Platteland bereikbaar houden

Deze lobby hoeft wat mij betreft niet opnieuw gestart te worden. Laten we eens zorgen dat ons platteland bereikbaar blijft met het ov. Dit is belangrijk voor het vestigingsklimaat in onze provincie die gebukt gaat onder krimp. Gezinnen met kinderen kijken naar dit soort voorzieningen wanneer men zich wil vestigen.

Openbaar vervoer versterken

We moeten concluderen dat het ov in de provincie alleen maar verder wordt uitgekleed. Dus als men al wil lobbyen doe dat dan voor geld om het ov in de provincie te behouden en te versterken.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Gelukszoekers uit het Westen

Willen we wel dat we hier zo goed bereikbaar zijn, voor de westerlingen? Willen we wel dat het hier volstroomt met Hollandse hectiek-ontvluchters, die hier rust en ruimte denken te vinden? Een van de sterkste kanten van onze regio is nu juist dat het hier goed wonen, werken, kortom leven is. Hebben we daar westerse gelukszoekers bij nodig? De weg naar Holland is kort genoeg, laat die naar het Noorden maar wat langer blijven.

De kracht ligt in Groningen

De kracht van Groningen ligt niet in het Westen. Dat 'ze' dat daar overigens ook vinden weten we na de laatste Prinsjesdag nu ook wel zeker. Een snelle spoorlijn hierheen (laat staan daarheen) helpt niets als het gaat om aardbevingsschadecompensatie. De kracht van Groningen ligt in Groningen. En een spoorlijn? Naar Oldenburg, en snel een beetje!
Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Snelle verbindingen

In mijn periode in de raad van Groningen heb ik vaak laten weten veel te zien in een snelle verbinding tussen de Randstad via Groningen naar Duitsland en/of Denemarken. Het was erg jammer dat de plannen indertijd zijn afgeblazen. Mooi dat daar andere projecten voor terug zijn gekomen, maar die hadden er anders ook moeten komen. Het blijft noodzakelijk de bereikbaarheid van Groningen over de weg te blijven garanderen.

Den Haag overtuigen

Nu er weer economisch betere tijden lijken te zijn aangebroken, wordt het tijd opnieuw na te denken over deze snelle verbinding. Wanneer deze naar Berlijn wordt doorgetrokken, kan die ook zorgen voor een milieuvriendelijk reisalternatief voor zakenreizigers en toeristen. De lokale politieke partijen moeten de handen ineenslaan om hun vertegenwoordigers in Den Haag van de noodzaak hiervan te doordringen.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Het zal een wens blijven

De wens is de vader van de gedachte. ProRail wil een verbinding van maximaal anderhalf uur realiseren. Naar mijn mening zal dat een wens blijven, met name omdat andere provincies willen meeprofiteren als je kijkt naar het verhaal van Henk Brink. Als er een schaap over de dam is volgen er meestal meer en is het effect van de snelle verbinding weg.

Gedoemd te mislukken

Dan is nog de vraag hoeveel passagiers rechtstreeks van hier naar de Randstad reizen.
Of is het de gedachte dat mensen uit de Randstad hier gaan wonen en dagelijks drie uur gaan reizen? Een utopie, in mijn beleving. Dit plan is gedoemd te mislukken, enerzijds omdat iedereen een opstapplaats wil, anderzijds zal het aantal rechtstreekse reizigers dermate laag zijn dat het financieel niet uit kan. Zorg eerst maar eens dat het ov op het platteland gewaarborgd is.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

400 kilometer per uur

'Amsterdam - Berlijn in vier uur' lazen we deze week in de krant naar een bericht van Pier Eringa, directeur van ProRail. Eindelijk. De reistijden over het spoor worden korter. Frankrijk geeft de toon aan met haar hoge snelheidslijnen. Maar ook in andere landen wordt hard gewerkt om de snelheid over het spoor te vergroten. China kent rond Shanghai de Transrapid, die meer dan 400 kilometer per uur haalt.

Nederland blijft achter

Nederland blijft wat deze ontwikkelingen betreft achter. Nieuwe projecten mislukten, zoals de Fyra. Een nieuwe Zuiderzeelijn vanuit Groningen over Drachten en Heerenveen naar Amsterdam die meer dan 200 kmh haalt, moet het doel zijn. Binnen een uur naar Amsterdam. Dat kan, als we willen! Daadkracht aan de macht!
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Logische gedachte

Natuurlijk gaat die Zuiderzeelijn er ooit komen! Want het was, is, en blijft een logische gedachte om Amsterdam snel met Berlijn te willen verbinden en het biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om ook de Baltische Staten met het/ons spoornet te verbinden: De Missing Link. Alle argumenten zijn al eens gewisseld, de onderbouwing is nog steeds onverkort bruikbaar. Hooguit opmerkelijk (?) dat nu NS en ProRail de discussie aanzwengelen.

Ontwikkelingsstimulans

Juist nu moeten we de milieuvoordelen van trein- boven vliegtuigtransport uitnutten en kunnen we de aansluiting van Groningen op de internationale lijn Amsterdam-Berlijn inzetten als ontwikkelingsstimulans voor onze Regio.
Dat we daarnaast, door betere verbindingen, na het gas ook lucht bieden aan een overbevolkte Randstad: graag gedaan. En bij het (alsnog en terecht) aanleggen van een tram en aanpak stationsgebied houden we meteen rekening met de Zuiderzeelijnkomst, toch?
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...