Onrust over nieuwe zoutboringen bij Winschoten

Een zoutwinningslocatie van AkzoNobel
Een zoutwinningslocatie van AkzoNobel © Goos de Boer/RTV Noord
AkzoNobel overweegt zout te gaan winnen in Zuiderveen, een gehucht onder de rook van Winschoten. Dat blijkt uit een brief die aan omwonenden is gestuurd.
Dat leidt tot onrust in de omgeving. Gevreesd wordt voor aardbevingen als gevolg van de zoutwinning.
Ook is er angst dat de combinatie met de gaswinning zorgt voor extra schade in het gebied. 'Kan dit zomaar?', zo vraagt een van de omwonenden zich af.
Volgens een woordvoerder van het chemieconcern in Delfzijl zijn deze plannen voor Zuiderveen 'nog in de beginfase'. Tot nu toe is de zoutwinning  van AkzoNobel geconcentreerd bij zoutcavernes in Heiligerlee, Westerlee en Zuidwending.  

Nieuwe locaties

In de brief wordt aangegeven dat het concern op zoek is naar nieuwe locaties. 'Reden hiervoor is de voorgenomen sluiting van enkele oude zoutholtes. Deze zijn aan het eind van hun economische levensduur. Ook spelen de plannen om de zoutproductie in Delfzijl uit te breiden een rol.'
Volgens AkzoNobel is voor de zomer al gesproken met omwonenden over de mogelijke nieuwe locatie bij Zuiderveen. Lang niet alle buurtbewoners blijken daarvan op de hoogte. De woordvoerder wijt dat aan 'problemen met de postbezorging'.

Al geplande uitbreiding

In de brief wordt een koppeling gelegd met een al geplande uitbreiding van de zoutwinning bij Westerlee; in de zogenoemde 'Caverne N'. Volgens de woordvoerder is daar al een vergunning en winningsplan voor. 

Meepraten

Omwonenden krijgen bij die locatie nog wel de kans mee te praten over de 'inpassingen van de boringen in het landschap'. Daarbij gaat het onder meer om het aanbrengen van bebossing om de boorinstallatie aan het zicht te onttrekken.
In dit verband wordt in de brief vervolgens de nieuwe locatie in Zuiderveen er bij betrokken: 'Mogelijk komen we tot een werkwijze die we ook kunnen inzetten bij de ontwikkeling van Zuiderveen', zo wordt aangekondigd. 

Kritischer

Met name door de grote problemen rond de gaswinning in Groningen is ook de discussie over de winning van zout opgelaaid. Het adviesorgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is kritischer geworden over de zoutwinning in Oost-Groningen.
Zo mag zoutproducent Nedmag geen nieuwe putten boren bij Veendam. Ook concludeerde het KNMI recent dat zoutwinning tot aardbevingen kan leiden.

Informatiebijeenkomst

In de eerste week van oktober houdt AkzoNobel in Westerlee een informatiebijeenkomst over de plannen voor nieuwe zoutboringen in de omgeving van Winschoten. De woordvoerder van het concern verzekert dat er pas zout wordt gewonnen in Zuiderveen 'als aan alle voorwaarden is voldaan'.