'Lauwersmeergebied kan dé water-innovatielocatie voor landbouw in het Noorden worden'

Het Lauwersmeergebied
Het Lauwersmeergebied © Piet Lantinga/Groningen in Beeld
Zoet water opslaan in de grond kan de landbouw in het Lauwersmeergebied grote voordelen opleveren. Dat stelt een verkennend onderzoek van Acacia Water.
Het idee is dat boeren in het gebied aan de rand van de Waddenzee zo minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling worden. De teelt van kapitaalsintensieve gewassen zoals pootaardappelen, groenten en uien is dan voor de toekomst gewaarborgd, stelt het onderzoek.
Dat is uitgevoerd in opdracht van LTO Noord en Programma naar een Rijke Waddenzee, samen met boeren uit het gebied, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en proefboerderij SPNA.

Zout water rukt op

Door de stijging van de zeespiegel en bodemdaling door de gaswinning dringt het zoute water vanuit de Waddenzee steeds dieper het gebied in. Door klimaatverandering neemt de intensiteit van de neerslag volgens de onderzoekers toe en worden de droge periodes langer.
Afgelopen zomer was al zo´n lange, droge periode. Het risico op een tekort aan zoet water wordt dan ook groter.

'Zeer interessant'

'Grootschalige opslag van zoet grondwater in de ondergrond is een zeer interessante maatregel om in de toekomst zelf over zoet water te kunnen beschikken', stelt Tineke de Vries van LTO Noord.
'Het is zeer positief dat steeds meer agrariërs bewust omgaan met water en anticiperen op klimaatverandering. Het Lauwersmeergebied kan hiermee dé water-innovatielocatie voor landbouw van Noord-Nederland worden', zegt projectleider Jeroen van Herk van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Geld

Als het benodigde geld voor het programma op tafel komt, kan er komend jaar gestart worden met de uitvoering van het project.