Onderzoekers: Waddenzee dreigt door opwarming aarde te 'verdrinken'

Een wadplaat
Een wadplaat © ScienceMedia
Als de opwarming van de aarde niet wereldwijd tot staan wordt gebracht, ziet het er somber uit voor de Waddenzee. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van wetenschappers uit verschillende disciplines.
Door een combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling komen bodemplaten in de Waddenzee die nu nog regelmatig droogvallen mogelijk continu onder water te liggen. Dat wordt in de studie beschreven als het 'verdrinken' van de Waddenzee. En dat zou de natuurwaarden in het gebied aantasten.

Nu nog ondieper

Momenteel stijgt de zeespiegel nog minder hard dan de bodem stijgt. De Waddenzee wordt daardoor juist ondieper en het aantal wadplaten groter. Maar volgens het onderzoek nemen de effecten van klimaatverandering en de daarmee samenhangende stijging van de zeespiegel in de toekomst hoe dan ook toe.
In delen van de Waddenzee is naar verwachting de zeespiegelstijging over twaalf jaar al zo groot, dat de natuurwaarden aangetast worden.

Bodemdaling

Volgens de onderzoekers blijkt uit alle scenario's dat de zeespiegelstijging door klimaatverandering gemiddeld een veelvoud zal zijn van de verwachte bodemdaling in het gebied. Die bodemdaling wordt veroorzaakt door de winning van delfstoffen, maar ook door natuurlijke bodemdaling.
Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Nog somberder

Het onderzoek heeft nog geen rekening gehouden met het mogelijke versnelde smelten van het landijs op Antarctica, omdat daarover nog veel onzekerheid is.
In een studie van het Deltaprogramma wordt al wel met dat scenario gewerkt. En dan ziet het er nog somberder uit. De kans bestaat dat delen van de Waddenzee sneller verdrinken dan gedacht, ook als de afspraken uit het internationale Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd afgesloten worden nageleefd.