Zorg over hoge werkdruk bij woningcorporatie Acantus

© RTV Noord
Het personeel van woningcorporatie Acantus in Noordoost-Groningen gaat gebukt onder hoge werkdruk. Tot die conclusie komen personeelsleden, vakbonden en huurders.
Acantus heeft fors gereorganiseerd. Veel mensen hebben een andere functie gekregen. Ook zijn banen geschrapt.
In een brief die is ondertekend door 'huurders en personeel' wordt stevig geklaagd over de werkdruk. 'Het personeel van Acantus kan het werk niet aan en is totaal radeloos en machteloos', wordt geconcludeerd.

Zorgen

Marit Wagenmakers van vakbond CNV Vakmensen bevestigt de problemen. 'De werkdruk is hoog. Dat houdt vooral verband met een andere manier van werken. Het is nog wennen en dat blijft niet zonder gevolgen. Wij maken ons daar zorgen over.'
Directeur Anita Tijsma van Acantus erkent dat 'op sommige plekken' sprake is van hoge werkdruk. 'Wij zijn bezig met een investeringsprogramma van miljoenen euro's om ons woningbestand goed en betaalbaar te houden. De teams zijn anders ingericht en er is een nieuwe werkwijze afgesproken. En dat goed invoeren kost tijd.'

Extra mensen

Volgens Tijsma zijn inmiddels de nodige maatregelen getroffen om de werkdruk te verminderen. 'Daar waar nodig zetten wij tijdelijk extra mensen in om de werkdruk te verlagen. Dat werpt al vruchten af', vindt ze.
Dinsdagmorgen is er een personeelsbijeenkomst geweest. 'Ook daar is hierover gesproken. De reorganisatie is 1 september afgerond. Uiteraard is daarmee het proces van veranderingen nog niet voltooid. Verandering kost tijd.'

Duidelijk signaal

De vakbonden zijn niet verbaasd over de noodkreet van het personeel. Margreet Pasman van FNV Bouw en Wonen: 'Het is daar al lang onrustig. Ik kan niet anders concluderen dat dingen niet goed gaan. Ik heb de indruk dat de directie onvoldoende grip heeft op de reorganisatie.'
Bij de reorganisatie is onder meer gesneden in het aantal onderhoudsmedewerkers. 'En als we nu dan van onze achterban horen dat er weer uitzendkrachten worden ingehuurd, dan is dat niet met elkaar te rijmen', vindt Wagenmakers.

Gevolgen huurders

Huurders zeggen last te hebben van de negatieve gevolgen van de reorganisatie. Ze weten niet meer bij wie ze met bepaalde vragen moeten zijn. 
Ook wordt geklaagd over de bereikbaarheid. 'Terugbelverzoeken en beloftes dat contact wordt opgenomen, worden niet nagekomen.'

Vinger aan de pols

De vakbonden zeggen de komende tijd een vinger aan de pols te houden. In oktober zitten ze weer om tafel met de directie. 'Uiteraard komt de hoge werkdruk daarbij aan de orde,' kondigen de vakbondsbestuurders van CNV en FNV aan.