Juridisch adviseur: 'Geen enkele huurder gaat straks nog naar de Huurcommissie'

© Startup Stock Photos / Pexels
Juridisch adviesbureaus die actief zijn in de stad Groningen, hebben gemengde gevoelens over de nieuwe vergunning, waarmee de gemeente verhuurders en bemiddelaars wil gaan aanpakken.
Zij vinden het goed dat de gemeente slecht gedrag door verhuurders en bemiddelaars wil aanpakken, maar de uitwerking van het voorstel kan volgens hen op een aantal punten beter worden geformuleerd.

'Huurder start geen procedure meer'

'Geen enkele huurder gaat straks nog een procedure starten bij de Huurcommissie', zegt Denise Zonnebeld van juridisch adviesbureau Frently. 'Stel: een huis heeft vijf huurders. Als alle vijf een procedure starten bij de Huurcommissie, betekent dat het verlies van de vergunning.'
'Dat betekent dat de huurders moeten verhuizen. Dan heb je net een kamer gevonden, en dan kan je weer weg. Veel succes ermee om dan een nieuwe kamer te vinden. Er komt meer intimidatie, meer druk op huurders om een procedure te stoppen.'
Zonnebeld is ook bang dat huurders die een procedure beginnen, straks geen nieuwe huurwoning kunnen vinden. 'De verhuurder kan gaan zeggen: 'Als jij een zaak start tegen mij, ga ik ervoor zorgen dat jij nergens anders een woning kan huren!'.'

Helpen aan nieuwe woonruimte

Eerder zei een woordvoerder van de gemeente: 'Als studenten hun woonruimte verliezen als gevolg van intrekking van een kamerverhuurvergunning, dan zullen we als gemeente studenten ondersteunen bij het vinden van vervangende woonruimte. We zullen dan contact zoeken met professionele verhuurders zoals wooncorporaties.'
Huurders willen helemaal geen nieuwe woonruimte
Denise Zonnebeld - juridisch adviseur
Zonnebeld zegt hierover: 'Nee, die huurders willen helemaal geen nieuwe woonruimte. Die willen dáár wonen, maar tegen een eerlijke huurprijs. Dat maak je op deze manier onmogelijk. Een huurder gaat nooit een procedure starten als de kans groot is dat de verhuurder zijn vergunning kwijtraakt.'

'Intrekken van vergunning is het allerlaatste'

'Het is niet zo dat, als iemand een procedure start bij de Huurcommissie, het automatisch betekent dat iemand zijn vergunning kwijt is. Het intrekken van die vergunning is het allerlaatste wat we kunnen doen. Daartussen zitten allerlei andere sancties die we kunnen opleggen, zoals dwangsommen', reageert wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).
'We gaan pas verhuurders aanpakken als het stelselmatig gebeurt. Dan gaan we optreden, want dan is er sprake van een patroon. Voor een individuele huurder maakt het niks uit ten opzichte van de huidige situatie. Het is niet zo dat ze nu niet meer naar de Huurcommissie zullen gaan.'

'Weinig juridische middelen'

'Deze vergunning hebben we juist bedacht, omdat er eigenlijk maar heel weinig middelen zijn, om verhuurders die over schreef gaan aan te pakken. Je hebt wel een Huurcommissie, maar dan krijg je in het beste geval de huur terug', zegt Van der Schaaf.
Als iemand ook straf krijgt omdat die te veel huur vraagt, zou dat enorm helpen
Roeland van der Schaaf - wethouder
'Maar dat is eigenlijk geen straf. We willen juist met deze mogelijkheid verhuurders zelf aanpakken. Op het moment dat die zich schuldig maakt aan intimidatie, hebben we op deze manier ook als gemeente de mogelijkheid om hen aan te pakken.'
'In Den Haag wordt ook gekeken naar meer mogelijkheden om verhuurders aan te pakken. Nu vragen verhuurders vaak te veel huur, en moeten ze in het slechtste geval het teveel betaalde bedrag terugbetalen. Als iemand ook straf krijgt omdat die te veel huur vraagt, zou dat enorm helpen', aldus Van der Schaaf.

'Gaat niet werken tegen grote verhuurders'

Zonnebeld beweert dat de nieuwe vergunning niet gaat werken tegen de bekende, grote 'huisjesmelkers'. 'Ten eerste omdat ze veel geld hebben om een dure advocaat in de arm te nemen. Die gaan sowieso procederen totdat ze helemaal niet meer kunnen procederen. Dat rek je dan vijf jaar lang.'
'Dan heb je nog, op het moment dat een verhuurder een vergunning kwijt is, dat hij het pand kan ruilen met een van zijn maten. Dan moet je een nieuwe vergunningaanvraag doen. Omdat het om een andere verhuurder gaat, wordt de vergunning weer automatisch verleend. Ook kan een verhuurder een pand gaan schuiven tussen verschillende bv's', besluit Zonnebeld. Zij hoopt dat de gemeente in gesprek gaat met huurdersbelangenorganisaties. 
Grote verhuurders hebben geen voordeel bij allerlei procedures
Roeland van der Schaaf - wethouder
Van der Schaaf reageert: 'Ik ben er inderdaad van overtuigd dat als het zó ver komt, dat er heel veel rechtszaken zullen zijn. Aan de andere kant: het gaat om bestuursrecht. Dan zie je dat die zaken vaak geen vijf jaar duren. Het is ook zo dat de grote verhuurders, die goede advocaten kunnen betalen, uiteindelijk geen voordeel hebben bij allerlei procedures. Het levert ook slechte publiciteit op, en kan het ook moeilijk maken om een lening te krijgen bij de bank.'
'Voor een nieuwe eigenaar gelden dezelfde gedragsregels. Als een nieuwe eigenaar een hele slechte naam heeft en vaak over de schreef is gegaan, kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat die geen nieuwe panden meer mag verhuren.'

Oplossing bieden

Florian Hijlkema van De Huurdokters schrijft dat zij 'zeer positief' zijn over de nieuwe verhuurvergunning. Hij schrijft dat een huurder nu nog vaak te horen krijgt dat de politie niet mag optreden en dat het goed is dat de gemeente met deze vergunning daarvoor een oplossing wil bieden.

Verschil tussen vergunning en huurovereenkomsten

Hijlkema schrijft dat zij nog wel een aantal zaken hebben aan te merken op het voorstel. Dit komt onder andere door het verschil tussen de vergunning voor kamerverhuur en de huurovereenkomsten die worden gepresenteerd aan huurders.
Verhuurders vragen een vergunning aan voor kamerverhuur, om de woning aan meerdere huurders te verhuren, schrijft Hijlkema. 'Maar vervolgens weigeren verhuurders om hen de rechten te geven' met de juiste huurovereenkomsten.
Van der Schaaf: 'Ook dat kan een reden zijn om op te treden. Wangedrag is een heel breed begrip. Dat kan extreme vormen als intimidatie en mishandeling aannemen, maar het kan ook gewoon slecht verhuurgedrag zijn. Zoals verkeerde contracten aanbieden of te hoge huur vragen. Het beperkt zich echt niet alleen tot de zware gevallen.'
Wij verwachten dat er scheve verhoudingen gaan ontstaan
Florian Hijlkema - juridisch adviseur

Onderscheid tussen studenten en overige huurders

Hijlkema noemt het verschil tussen de doelgroepen studenten en overige huurders 'opmerkelijk'. 'Door dit onderscheid te maken voor de nieuwe vergunning, verwachten wij dat er scheve verhoudingen gaan ontstaan.'
'Niet alleen in de rechten die huurders hebben, maar ook in de woningen die aangeboden gaan worden voor bepaalde doelgroepen. Wat ons betreft zou er geen onderscheid gemaakt moeten worden in huurders als doelgroepen, maar in verschillende typen woningen', aldus Hijlkema.
'Als een verhuurder een sociale huurwoning verhuurt, dan zal de verhuurder zich moeten houden aan de regels die daaraan zijn gesteld.'

'Slecht verhuurgedrag is slecht verhuurgedrag'

'Ik snap die kritiek wel, want eigenlijk is het niet logisch. Slecht verhuurgedrag is slecht verhuurgedrag. We hebben voor alleen studenten gekozen, omdat de problemen die we zien vooral te maken hebben met studenten', zegt Van der Schaaf.
'Die keuze hebben we gemaakt na juridisch advies. Er zullen rechtszaken komen. Die gaan niet alleen over een intrekking of boete, maar ook over de vraag of een gemeente zo'n verordening mag maken. De rechter toetst altijd bij nieuwe regels of de maatregel die de gemeente heeft afgekondigd in verhouding staat tot de problematiek.'
De rechter kan dan zeggen: 'je hebt met een kanon op een mug geschoten'
Roeland van der Schaaf - wethouder
'Dus hebben we gezegd: laten we beginnen bij waar we feitelijk problemen zien. Dat is bij studenten. Als we het groter maken, kan je bij een rechtszaak dáár op nat gaan. De rechter kan dan zeggen: 'Je hebt met een kanon op een mug geschoten'. Als in de toekomst blijkt dat het probleem groter is en we daar meldingen over krijgen, kunnen we het vergunningenstelsel uitbreiden', besluit Van der Schaaf.