Zorgen voortgezet onderwijs in krimpregio: 'Het is echt 5 voor 12'

Zorgen over krimpscholen
Zorgen over krimpscholen © Bies/Flickr
Zes krimpprovincies, waaronder Groningen, luiden de noodklok over de toekomst van het voortgezet onderwijs in krimpgebieden.
De provinciebesturen van Groningen, Drenthe, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg uiten hun zorgen in een brief aan de Tweede Kamer.
Meerdere schoolbesturen uit Groningen staan achter de brief. Ze zijn bang dat een nieuwe financieringsmaatregel ten koste gaat van het voortgezet onderwijs in een dunbevolkt gebied.

Geld

De zorgen zitten hem in de manier waarop middelbare scholen in de toekomst worden gefinancierd. Die manier wordt vereenvoudigd en die vereenvoudiging heeft grote gevolgen voor het voortgezet onderwijs in een krimpgebied.

Vmbo-leerlingen

Zo veranderen de bedragen die een school krijgt per vestiging van de school. Ook daalt het bedrag dat een school krijgt voor vmbo-leerlingen.
'In krimpgebieden hebben we relatief veel vmbo-leerlingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde, dus dat voel je hier meer', zegt Willeke Doornbos van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen Ommelanden. 'Dit treft brede scholen. Die heb je in krimpgebieden relatief meer.'
Met zo'n maatregel erbij kan een school aardig in de problemen komen
Eelco Eikenaar- Gedeputeerde (SP)

In de problemen

De provincie staat achter de schoolbesturen. 'Dit zijn gebieden waar scholen al van nature onder druk staan', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). 'Met zo'n maatregel erbij kan zo'n school aardig in de problemen komen.'
Volgens Doornbos is het denkbaar dat sommige scholen in het land daardoor niet langer overeind te houden zijn. 'Het is echt vijf voor twaalf.'
Door de nieuwe manier van financieren krijgen de gezamenlijke schoolbesturen in het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden onder aan de streep 11,9 procent minder aan inkomsten binnen. 'Deze middelen kunnen we niet missen.'

Landelijk

Het probleem zit volgens Doornbos in het feit dat een dergelijke maatregel is gebaseerd op een landelijk gemiddelde. 'In krimpgebieden wijken we juist af van het gemiddelde', zegt zij.
Eikenaar: 'In de financiering moet juist rekening worden gehouden met scholen in krimpregio's, zodat ze meer geld krijgen. Alle scholen moeten er op vooruit gaan, of er in ieder geval niet zover op achteruit gaan.'
Het zijn overheidsmaatregelen die bedacht zijn op landelijk niveau, maar die niet aansluiten op krimpgebieden
Willeke Doornbos - POGO

Stapeling van maatregelen

De scholengemeenschappen maken zich zorgen over de stapeling van maatregelen. 'Want er komen er nog meer aan', zegt Doornbos. 'Het is een stapeling van overheidsmaatregelen die bedacht zijn op landelijk niveau, maar die niet aansluiten op krimpgebieden.'
Komende week wordt in de Tweede Kamer gesproken over de vereenvoudigde financiering van het voortgezet onderwijs. De schoolbesturen en de zes provinciebesturen hopen dat daar meer aandacht komt voor de stapeling van effecten voor scholen in krimpgebieden.