Aantal Groningse werknemers met burn-out hoogste sinds 2007

© SXC/ National Army Retirement Officers en Mentoring Committee (Creative Commons)
Ruim vijftien procent van de Groningse werknemers heeft te maken met klachten van een burn-out door te hoge werkdruk. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau TNO. Het percentage is bovendien het hoogst sinds 2007.

Regionale verschillen

Stad heeft het hoogste percentage: bijna 20 procent. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. In Oost-Groningen ligt dit cijfer onder het landelijk gemiddelde: 12 procent.
Tekst gaat verder onder kaart. Klik op jouw gemeente voor het percentage in het Corop-gebied waar jouw gemeente in ligt. Van Stad kon een afzonderlijk cijfer worden berekend.
Een uitgebreide verklaring voor deze regionale verschillen kon TNO niet geven. Toch noemde een woordvoerder het verschil tussen stad en platteland. 'In de stad wonen relatief veel hoger opgeleiden, alleenstaanden, en jongeren; groepen waarvan we weten dat burn-outklachten daar meer voorkomen.'

Hoogste percentage sinds 2007

Net als in heel Nederland is het percentage werknemers met burn-outklachten het hoogst sinds 2007. Volgens TNO kan de stijging worden verklaard door steeds hogere taakeisen die aan werknemers worden gesteld, in combinatie met steeds minder mogelijkheden om zaken op het werk zelf te regelen. 'Dat levert vaak een slechte situatie op van veel moeten, maar weinig mogen.'
Tekst gaat verder onder grafiek

Groningen wijkt nauwelijks af van rest van land

Het percentage voor Nederland laat een vrij gestage groei zien, maar het beeld in Groningen schommelt nogal. Volgens een woordvoerder van TNO moet dat vooral gezocht worden in het aantal werknemers dat heeft deelgenomen aan dit TNO-onderzoek, dat in de provincie Groningen lager ligt en daardoor grotere fluctuaties laat zien.