Provincie blijft beperkt in mogelijkheden om blazers bij ESD-SIC aan te pakken

Een blazer
Een blazer © RTV Noord
Een meetnetwerk en een rapporteringsplicht van blazers. Dat zijn maatregelen die de provincie het bedrijf ESD-SIC in Farmsum kan opleggen om zogenoemde 'blazers' te laten verminderen. Verder staat het provinciebestuur met lege handen.
Meerdere partijen in Provinciale Staten willen dat gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) gaat ingrijpen bij het bedrijf, om zo ervoor te zorgen dat het aantal blazers afneemt. Dat zijn stofwolken die bestaan uit zand en petroleumcokes. Ze komen uit de ovens van het chemiebedrijf.

Het hoort er bij

Een rechterlijke uitspraak uit 2007 om stevig toe te zien op de blazers zit het provinciebestuur nog altijd dwars. In die uitspraak komt naar voren dat de blazers bij ESD-SIC onderdeel zijn van het bedrijfsproces, zoals in de vergunning voor het bedrijf is opgenomen.
Die zorgen zijn er al geruime tijd
gedeputeerde Nienke Homan
Homan gaf eerder aan dat de mogelijkheden om ESD-SIC 'op de huid' te zitten door veranderende regelgeving is toegenomen, maar moet erkennen dat een verregaande aanpak door de rechterlijke uitspraak achterwege blijft.
'Dit zijn geen zorgen van alleen de laatste jaren', zegt ze. 'Die zorgen zijn er al geruime tijd. In 2007 is er een rechtszaak geweest waaruit is gebleken dat de vergunning door de provincie terecht is verstrekt. Toen is ook de conclusie getrokken dat de blazers onderdeel zijn van het bedrijfsproces. We zijn daarin beperkt als provincie. We kunnen wel onze toezicht en handhaving op inzetten.'

Frustratie

Tot frustratie van enkele Statenleden, die graag zouden zien dat het provinciebestuur meer machtsmiddelen had om ESD-SIC aan te pakken.
'Sinds februari is er een activiteitenbesluit in werking getreden', zegt SP'er Ans Poort. 'De provincie heeft hierdoor wat handvaten in handen gekregen. Maar de omwonenden hebben er geen vertrouwen in. De maatregelen die getroffen kunnen worden, worden niet opgevolgd door handhaven. Er is 136.000 euro geïnvesteerd in een geurapp, ruim 600.000 euro in een meetnetwerk. Allemaal gemeenschapsgeld, daar zou je wel wat meer van mogen verwachten.'
De geurapp is een wassen neus
VVD-Statenlid Laura Dijkstra
Henri Meendering (GroenLinks) wijst de overige Statenleden erop dat de oplossing voor ESD nog niet in zicht is.
'Het bedrijf heeft nagedacht over biocokes als vervanging voor petroleumcokes', zegt Meendering. 'Maar we vragen ons af: komt er echt een oplossing? Wij zien dat nog niet zo zitten.' VVD-Statenlid Laura Dijkstra noemt de geurapp vooral een 'wassen neus'. 

Herhalende Homan

Homan herhaalt haar boodschap van eerder dit jaar welke mogelijkheden de provincie momenteel benut. 'ESD moet een verslag inleveren van wat er over de afgelopen periode is gebeurd', vertelt ze. 'ESD moet aantonen hoe het valt te voorkomen. Op basis daarvan volgt er een implementatieplan.'
De GroenLinks-bestuurder weet echter: veel meer dan dit zit er voorlopig niet in. 'Ik kan geen tijdslimiet hangen aan het oplossen van het probleem. We hebben met het handhaven een manier gevonden, maatregelen genomen. Dat zijn de juridische mogelijkheden die we hebben.'