Komt er een vuurwerkshow tijdens oud en nieuw in Stad?

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling in de stad Groningen
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling in de stad Groningen © Lisa Jong/RTV Noord
Er komt hoogstwaarschijnlijk een onderzoek naar het organiseren van een vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. Tijdens de gemeenteraad van woensdagavond was het aantal politieke voorstanders even groot als het aantal tegenstanders, de stemmen werden gestaakt omdat raadslid Arjan Banach (Student en Stad) afwezig was.
19 raadsleden stemden voor het onderzoek en 19 tegen. Tijdens de volgende raadsvergadering in oktober wordt de stemming weer heropend. De fractie van Student en Stad is voor het onderzoek, de kans is dan ook groot dat de stem van Banach de doorslag zal geven en het onderzoek uitgevoerd kan worden.
Het kost veel geld en inspanning
Peter den Oudsten - burgemeester Groningen

Initiatief van GroenLinks

GroenLinks hoopt dat mensen door de komst van een grote vuurwerkshow minder vuurwerk gaan afsteken. Groningen burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) laat weten dat het terugdringen van het vuurwerk een kwestie van de lange adem is.
'Het is niet zo simpel als het lijkt', laat Den Oudsten woensdagavond tijdens de raadsvergadering weten. 'Als je zo'n show wil inpassen in de lokale cultuur rondom het vieren van oud en nieuw moet je elk jaar investeren in de handhaving om het vuurwerkgebruik terug te dringen. Dat is een verstrekkende koerswijziging ten opzichte van hoe wij oud en nieuw vieren. Het kost veel geld en inspanning', betoogde de burgemeester.
Den Oudsten vindt een onderzoek naar het organiseren van een vuurwerkshow overbodig.

Gaan mensen minder vuurwerk afsteken?

De fracties van SP en CDA zijn van mening dat het vuurwerkgebruik juist toeneemt als er een vuurwerkshow gaat komen. Volgens GroenLinks kan het organiseren van een vuurwerkshow er ook juist voor zorgen dat stadjers ervoor kiezen om geen vuurwerk te kopen.
Partij voor de Dieren is net als GroenLinks een groot voorstander van de vuurwerkshow. 'Wij hopen dat hiermee het afsteken van particulier vuurwerk minder gaat worden', laat fractievoorzitter Gerjan Kelder weten.

Kleine vuurwerkshows

Waar GroenLinks graag een grote vuurwerkshow georganiseerd ziet worden, pleit 100% Groningen tegen een grote vuurwerkshow. De PvdA opperde dat plan enkele jaren geleden ook al. De partij ziet graag kleinere vuurwerkshows in de verschillende stadswijken. Fractievoorzitter Marjet Woldhuis liet het bij die woorden, ze diende geen plan in voor dergelijke shows. 
Als het onderzoek uitgevoerd wordt, moet er ook een antwoord komen op het effect van de vuurwerkshow. GroenLinks wil graag weten of de show er ook daadwerkelijk voor zorgt dat er minder vuurwerk wordt afgestoken tijdens oud en nieuw.