Minister Wiebes ziet vooralsnog niets in apart schadeloket voor zoutwinning

© Goos de Boer/RTV Noord
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat legt de aanbeveling naast zich neer van het Staatstoezicht op de Mijnen om een apart schadeloket voor zoutwinning te overwegen.
Dat blijkt uit een brief van de minister als reactie op het rapport 'Staat van de sector zout' van het SodM. Het Staatstoezicht deed daarin de aanbeveling om een apart schadeloket voor zoutwinning te overwegen.

'SodM heeft geen rol'

'Ik ben van mening dat de toezichthouder formeel gezien geen rol heeft in de wijze waarop mijnbouwschade wordt afgehandeld', schrijft Wiebes in een brief richting de Tweede Kamer.
De minister van Economische Zaken en Klimaat ziet de aanbeveling van de toezichthouder 'dan ook in het verlengde van het advies dat ik op 1 februari van de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) heb gekregen.'

'Oorzaak zoutwinning niet bewezen'

In dat advies staat dat mijnbouwschades moeten worden aangemeld bij een nieuw landelijk Instituut Mijnbouwschade.
'Ik heb bij de Tcbb geinformeerd of men verzoeken voor schadeonderzoeken heeft ontvangen met betrekking tot de zoutwinning', schrijft de minister vervolgens. 'De Tcbb heeft bevestigd dat men dergelijke verzoeken heeft ontvangen. De Tcbb geeft echter ook aan dat in geen van deze gevallen een relatie tussen de opgetreden schade en de zoutwinning kon worden vastgesteld.'

Provincie wilde schadeloket

Het standpunt van minister Wiebes druist in tegen de wens van gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) en zoutwinningsbedrijf Nedmag. Zowel Eikenaar als Nedmag pleitten eerder voor een onafhankelijk schadeloket voor verschillende typen schades in de Veenkoloniën. Inwoners zeggen te maken hebben met bodemdaling.
Die bodemdaling kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld als gevolg van zoutwinning, gaswinning en daling van het waterpeil.
Volgens directeur Bert Jan Bruning is Nedmag voor zo'n fonds, om zo te voorkomen dat inwoners van de Veenkoloniën die zeggen schade te hebben als gevolg van zoutwinning, van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bruning wilde daarbij niet aangeven of en zo ja, hoeveel geld Nedmag in een dergelijk fonds wilde storten.