Omwonenden Rikkers-Lubbershuis: 'We voelen ons in de steek gelaten'

'De gemeente ontfermt zich wel over internationale studenten, maar wij voelen ons in de steek gelaten.' Dat is de mening van negentien omwonenden van het monumentale 'Huize Rikkers-Lubbers' pand aan de Herebinnensingel in de stad Groningen.
Sinds augustus wonen er 56 internationale studenten in het pand. De omwonenden hebben bezwaar ingediend bij de gemeente. Donderdagmiddag was een hoorzitting.

'Vergunning is erdoorheen gedrukt'

'De vergunning is in tien dagen erdoorheen gedrukt', zeggen Ed en Truus van den Brink, die naast het pand wonen. Samen met andere omwonenden spanden zij een rechtszaak aan.
Volgens de omwonenden is vooraf er geen overleg geweest met de gemeente over hoe zij tegen de plannen aankeken. De rechter liet toe dat 56 studenten hun intrek konden nemen in het pand. Er werd onder meer aangevoerd dat 'anders 56 internationale studenten op de stoep' zouden staan.

Politie ingeschakeld vanwege overlast

De omwonenden klagen onder meer over het lawaai van de 56 studenten, die volgens hen geregeld feestjes hebben georganiseerd. Hiervoor is verschillende keren de politie ingeschakeld. Ook klagen de omwonenden over de hoeveelheid fietsen en het gebrek aan stallingen.
Afval stond op een heel vieze manier aan de weg. Niet fraai voor het stadsaangezicht
Truus van den Brink
'We hebben dit weekend nog geklaagd over afval dat op een heel vieze manier aan de weg stond', vertelt Truus van den Brink. 'Het is echt jammer. Er komen veel toeristen langs die plek. Dagjesmensen die een stadswandeling maken. Dit is niet fraai voor het stadsaangezicht.' Volgens Van den Brink is er geen duidelijk aanspreekpunt bij de studenten.

Cameratoezicht

Een vertegenwoordiger van de Schove Groep, de eigenaar van het pand, zegt op de hoorzitting dat hij het jammer vindt 'dat wij nooit hebben kunnen luisteren naar klachten van omwonenden, omdat ze niet naar ons toe zijn gekomen. In plaats daarvan werd direct de stap gezet naar de politie.'
De beheerder van het pand is Student Stay. 'Een Duitse jongedame is het aanspreekpunt in het pand', zegt een vertegenwoordiger. 'We houden kamers in de gaten met camera's en hebben bewoners die zich misdragen aangesproken. De overlast moet stoppen.'

'Het is een normale woonruimte'

In het monumentale pand was eerder het verzorgingshuis Huize Rikkers-Lubbers gevestigd. De advocaat van de omwonenden vindt dat het daarom een woonbestemming heeft. 'Het was gewoon net als een normale woonruimte, waarvoor je huur moest betalen. Je kon er alleen ook zorg als extra afnemen', zegt zij.
Hiermee verschilt zij van mening met de gemeente. Die zegt dat op het pand een 'maatschappelijke dienst' bestemming zit. De gemeente ziet het huisvesten van internationale studenten in dit pand als een maatschappelijke dienst.

'Geen kamerverhuur'

Daarom is het volgens de gemeente niet nodig om de uitgebreidere procedure voor kamerverhuur in te zetten. Bij die procedure moet ook gekeken worden of kamerverhuur wel past in de omgeving.
'Wij zien dit niet als wonen. Wij delen niet de gedachte dat een onttrekkingsvergunning van een woning voor kamerverhuur nodig is', aldus een vertegenwoordiger van de gemeente.

In strijd met bouwbesluit

Volgens de advocaat van de omwonenden voldoet het pand ook niet aan eisen voor kamerverhuur, die in het bouwbesluit van 2012 staan. 'Er zijn toen extra regels opgelegd', zegt de raadsvrouw. 'Die houden onder meer in dat een kamer minimaal 15 vierkante meter groot moet zijn. Ook moet er een raam in de kamer zijn.'
De gemeente gaat hier niet in mee. Volgens een vertegenwoordiger is de situatie niet in strijd met het bouwbesluit en kloppen de argumenten over de minimale grootte en dat een raam nodig is niet.

Strijdigheid

'Het is een enorme puzzel', aldus de vertegenwoordiger van de gemeente. 'Er is enorme vraag naar huisvesting voor studenten. Een aantal projecten wordt gerealiseerd, maar ze zijn er nog niet. Er zijn nú woningen nodig.'
'Dit kwam vrij. Het pand kon zonder verbouwen gebruikt worden om internationale studenten te huisvesten.' De gemeente ziet het als een tijdelijke oplossing voor maximaal twee jaar.

Beslissing

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente verwacht over zes weken met een advies te komen. Daarna neemt het college van Burgemeester en Wethouders er een besluit over.