'DAL-gemeenten leggen te veel druk op werklozen'

© Google Street View
Het gat tussen het vereiste en het daadwerkelijke opleidingsniveau van werklozen in de regio Delfzijl is te groot. Gemeentes doen er te weinig aan om dit op te lossen.
Dat zeggen de PvdA en Fractie 2014 in Delfzijl donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering in de havenstad.

Besparing één miljoen

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen komend jaar 150 werklozen extra laten doorstromen naar een betaalde baan, gezien de economische voorspoed. Daarmee kan alleen Delfzijl al één miljoen euro besparen op Werkplein Fivelingo, dat de uitkeringen regelt en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt.
Volgens PvdA-raadslid Henk ten Brinke worden mensen met een lage opleiding op die manier teveel onder druk gezet: 'Heel veel mensen in de kaartenbak hebben mbo niveau 1, terwijl ze niveau 3 of 4 nodig hebben. Eigenlijk zeggen we daarmee: wij doen niks, maar u moet wel snel aan het werk.'
'Dat kan niet. Gemeenten moeten precies weten wat nodig is om Jan of Piet van niveau 1 naar niveau 3 te krijgen, want daar zitten bedrijven nu op te wachten', aldus Ten Brinke.

'Relatie Fivelingo met gemeenten bekoeld'

Martijn Meijer van Fractie 2014 is het daarmee eens en pleit er voor meer opleidingsgeld beschikbaar te stellen. Daarnaast twijfelt hij eraan of Fivelingo wel volledig achter het doel van 150 huishoudens staat.
'We horen twijfel aan de wil om het aantal kaarten in de bak te laten krimpen, want de mensen in het bestand is de baangarantie van Werkplein Fivelingo', zegt Meijer.

Eigen baan op spel

'Er zijn namelijk veel tijdelijke krachten die fungeren als werkcoach. Als het bestand fors krimpt, zijn er minder werkcoaches nodig. Dus als mensen te hard werken, zetten ze hun eigen baan op het spel', aldus het Fractie 2014-raadslid.
Ook is de communicatie tussen gemeenten en Fivelingo volgens Meijer verre van goed: 'Ik vraag me af of beide partijen wel van elkaar weten wie precies in de kaartenbak zit. De onderlinge relatie is bekoeld, hoor ik.'

Geen onwil

Volgens wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie), vanuit zijn functie ook lid van het Dagelijks Bestuur van het Werkplein, is er geen sprake van onwil. 'Maar dingen moeten eenvoudiger. Fivelingo werkt aan een verbeterplan, die aan het einde van dit jaar klaar moet zijn.'
Aan het doel om 150 mensen extra naar een betaalde baan te helpen twijfelt Joostens niet: 'We zien sinds maart al een daling van 105 uitkeringsgerechtigden. We hopen dat deze trend zich doorzet in 2019.'
De raad staat ook unaniem achter dit doel. Ook steunen ze het plan van Meijer om - als proef - een deel van de kaartenbak met werklozen uit te wisselen met de uitzendbranche om meer mensen door te laten stromen naar een betaalde baan.