Onrust in top Openbaar Onderwijs Groningen na klachten personeel

© o2g2
Onrust bij schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen: bestuursvoorzitter Theo Douma functioneert volgens een deel van het personeel niet goed. Medewerkers hebben deze zomer daarover bij de Raad van Toezicht aan de bel getrokken.
Dat blijkt uit interne stukken die in handen zijn van RTV Noord.

Tweede bestuurder nodig

Douma staat aan het hoofd van de organisatie waaronder alle openbare scholen in de stad vallen. Volgens de toezichthouder zijn er van een grote groep personeelsleden negatieve signalen over Douma binnengekomen. Daarom moet er zo snel mogelijk een tweede bestuurder komen, naast Douma, vindt de raad. 
Naar aanleiding van de klachten is deze zomer een bestuursadviseur ingezet om te beoordelen of de signalen terecht zijn. Die heeft met alle rectoren, alle managers en zes basisschooldirecteuren gesproken.
De uitkomsten van het onderzoek zijn zo helder dat in onze beleving het op korte termijn aanstellen van een interim bestuurder absoluut noodzakelijk is
Raad van Toezicht

'Interim absoluut noodzakelijk'

Niet iedereen is even negatief over Douma, maar volgens de Raad van Toezicht zijn 'de uitkomsten van het onderzoek zo helder dat in onze beleving het op korte termijn aanstellen van een interim bestuurder absoluut noodzakelijk is in het belang van Openbaar Onderwijs Groningen.'

Omstreden kandidaat

De kandidaat die de Raad van Toezicht op het oog had, Henk Bakker, zorgde ook voor onrust. De twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van de onderwijsorganisatie twijfelden of hij de aangewezen persoon zou zijn voor deze functie.
Toen Bakker gemeentesecretaris van Groningen was, werd het openbaar onderwijs in Groningen verzelfstandigd. Dat ging allesbehalve vlekkeloos en leidde jaren later tot een raadsenquête naar de gang van zaken. Ook kreeg het openbaar onderwijs alsnog miljoenen extra om op eigen benen te kunnen staan.

Alweer uit beeld

Bestuurssecretaris Floris Bosma laat weten dat Bakker inmiddels niet meer in beeld is als interim-directeur. Op de onrust rond het functioneren van bestuursvoorzitter Douma kan de organisatie pas begin volgende week reageren.