Luguber klusje: dode vogels tellen in de Eemshaven

Ecologen zijn in de Eemshaven begonnen met het tellen van dode vogels aan de voet van 22 windmolens. Ze doen dat tien weken lang.
De telling maakt onderdeel uit van een project van de provincie, dat tot doel heeft het aantal trekvogels dat zich te pletter vliegt tegen een windmolen flink te verminderen.
 

33 vogellevens

De Eemshaven ligt op een drukke route van trekvogels. Maar er staan ook tientallen windmolens, die levensgevaarlijk zijn voor vogels.
Uit eerder onderzoek bleek dat de windmolens daar per jaar per stuk 33 vogellevens eisen, waarvan de helft trekvogels. En de komende jaren worden er nog veel windmolens bijgebouwd.

Dertig uur

De provincie onderzoekt nu of het mogelijk is dertig uur van tevoren te voorspellen of er grote zwermen vogels aankomen. Als dat zo is, kan een deel van de windmolens stil worden gezet om vogellevens te sparen.
Die dertig uur is belangrijk, omdat netbeheerder TenneT ruim van tevoren moet weten wanneer de windmolens stilgezet worden, omdat anders storingen kunnen ontstaan. 

Meteoradars

Kort gezegd komt het onderzoek erop neer dat de Universiteit van Amsterdam aan de hand van meteoradars voorspelt of er grote zwermen vogels richting de Eemshaven gaan.
Als dat zo is, wordt de helft van 22 onderzoeksmolens een nacht stilgezet. Ecologen tellen vervolgens hoeveel dode vogels er bij stilstaande en bij draaiende molens te vinden zijn.

Driekwart minder

'Als hier straks molens bijgebouwd zijn, gaan er per jaar ongeveer vijfduizend vogels dood door de windmolens', zegt onderzoeksleider Allix Brenninkmeijer. 'Wij onderzoeken of het aantal trekvogels dat het loodje legt driekwart minder kan.'
Als blijkt dat op deze manier veel vogelslachtoffers te voorkomen zijn, wordt het systeem verder ontwikkeld en zou het ook op andere plaatsen kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld bij windparken op zee.