Boer Kruizenga naar rechter om voorschot aardbevingsschade

© Google Streetview
Agrariër Kor Kruizenga uit Rasquert wil dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de aardbevingsschade aan zijn boerenbedrijf eindelijk eens vergoedt en stapt naar de rechter.
Door meerdere aardbevingen is de schade aan zijn woningen en bijgebouwen opgelopen tot ruim 5,2 miljoen euro. Hij wil dat de NAM ruim de helft van dit bedrag als voorschot uitbetaald. Vandaag dient de rechtszaak in Assen.

Schade onmiddellijk gemeld

Kruizenga zag na de forse aardbeving op 16 augustus 2012 in zijn omgeving de eerste scheuren. De schade verergerde door nieuwe bevingen in 2013. De boer meldde de schade onmiddellijk bij de NAM.
Een expert van de maatschappij stelde de schade vast op 73.000 euro. Die legde op schrift vast dat er meer schade was. Met name de stalroosters waren extreem beschadigd. Deze eveneens geconstateerde schade moest dat jaar daarop met de NAM worden doorgenomen. Kruizenga ging toen met dat voorstel akkoord.

Talloze onderzoeken

Talloze onderzoeken volgden. Onderzoekers, in opdracht van de NAM maar ook via Kruizenga, inspecteerden de schade aan het bedrijf. Volgens de agrariër worden zijn rapporten stelselmatig door de NAM betwist. Een opvallende rapport is dat van geoloog Peter van der Gaag.
Die slaat alarm over de grondwaterstand in Groningen. Die is volgens hem ernstig verstoord door de aardbevingen van de laatste jaren. Hierdoor lopen de mestkelders van niet alleen boer Kruizenga vol met grondwater. Daardoor is de mest niet meer bruikbaar. Dit brengt de boer grote verliezen op. Ook het rapport van Van der Gaag wordt volgens Kruizenga door de NAM genegeerd.

Mestkelders defect en lek

De mestkelders bij Kruizenga zijn inmiddels defect en lek. Maar dit valt niet onder aardbevingsschade, vindt de NAM. Met name de herstelwerkzaamheden aan de mestkelders zijn meer dan nodig om het boerenbedrijf overeind te houden.
Het water staat boer Kruizenga inmiddels tot aan zijn lippen. 'En er zijn veel meer boeren die in dezelfde situatie zijn beland. Maar voor velen is een gang naar de rechter te kostbaar en te tijdrovend', zei Kruizenga's advocaat Pieter Huitema.
Mocht de rechter Kruizenga in het gelijk stellen, dan ziet Huitema ook hoop voor de overige boeren die in hetzelfde schuitje zitten.