Ruim vijfduizend oude schadegevallen zijn afgehandeld

© Goos de Boer/RTV Noord
Meer dan tachtig procent van de Groningers met openstaande oude schadegevallen heeft het aanbod van NAM voor de afhandeling van hun schade geaccepteerd.
Dat blijkt uit de eindrapportage van de NAM. Het gaat om 5138 afgehandelde oude schademeldingen.

Schadebedrag te laag

Ongeveer vijftien procent heeft het aanbod afgewezen. Zij hebben hun zaak voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging. De hoogte van het schadebedrag wordt als voornaamste reden genoemd om niet akkoord te gaan.
Het is de bedoeling dat bewoners die hun zaak hebben voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging uiterlijk in september 2019 een uitspraak krijgen.
Wiebes geeft in de brief aan de Tweede Kamer ook aan dat het tempo van de afhandeling van nieuwe schadegevallen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) nog onvoldoende is.

'Stuwmeer van 13.500 zaken'

Hij spreekt van 'een groot stuwmeer van bijna 13.500 zaken', omdat de schadeafhandeling na april 2017 een jaar heeft stilgelegen. Ruim 700 schademeldingen zijn hiervan afgehandeld.
De TCMG werkt aan een plan van aanpak om de afhandeling te versnellen onder andere door het aantrekken van meer deskundigen. De 13.500 zaken die nu nog op de plank liggen, moeten hierdoor eind 2019 zijn afgehandeld. Vorige week gaf de TCMG aan 'nog een krap jaar' nodig te hebben.