PvdA dringt aan op evaluatie van openbaar onderwijs

Een leraar geeft les
Een leraar geeft les © Mediawijzernet/Flickr
De Partij van de Arbeid wil dat het stadsbestuur het openbaar onderwijs gaat evalueren. De druppel is de onrust binnen het schoolbestuur van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG).
Medewerkers trokken aan de bel bij de Raad van Toezicht van OOG, omdat ze twijfels hadden bij het functioneren van bestuursvoorzitter Theo Douma. De Raad van Toezicht concludeerde na onderzoek dat de uitkomsten 'helder zijn een het aanstellen van interim bestuurder op korte termijn absoluut noodzakelijk is'.

Signalen dat het rommelt

De PvdA zegt ook al enige tijd signalen te krijgen dat het rommelt. Het zou volgens de bronnen waaraan de partij refereert vooral schorten aan zeggenschap van ouders, leerkrachten en overig personeel.

'Zijn de doelen bereikt'

Het openbaar onderwijs is sinds tien jaar verzelfstandigd. 'Het was de bedoeling dat de leerkrachten en ouders op de scholen zelf meer te zeggen zouden krijgen en de besturing beter zou worden', zegt PvdA-raadslid Maarten van der Laan. 'Wij vragen ons af of deze doelen wel bereikt zijn'