Tekort Midden-Groningen loopt verder op

Een van de drie gemeentehuizen van Midden-Groningen, in Hoogezand
Een van de drie gemeentehuizen van Midden-Groningen, in Hoogezand © Dennis Venema
De tekorten lopen op in Midden-Groningen. De gemeente moet komend jaar 3,4 miljoen euro uit de gemeentekas halen om de begroting rond te krijgen.
Dat is ruim 1,6 miljoen euro meer dan gepland. De oorzaken zijn talrijk: van hoge ambtenarensalarissen tot de bijdrage aan werkvoorziening Wedeka.

Crisis nog steeds voelbaar

Wethouder Erik Drenth (CDA) legt een deel van de oorzaak van de tekorten neer bij het Rijk. 'Als gemeente voelen we nu nog steeds de bezuinigingen uit de crisis. En daar zullen wij mee moeten dealen.'
Terwijl de crisis nog steeds voelbaar is, merkt de gemeente met de stijging van de ambtenarensalarissen juist dat het beter gaat met Nederland. 'De salarisverhogingen komen neer op een kostenpost van vijf ton', vertelt Drenth.

'Geen invloed'

'Verder zijn er ontwikkelingen waar we als gemeente geen invloed op hebben', legt de wethouder verder uit. 'Zo verandert bijvoorbeeld de manier waarop de gemeente compensatie kan krijgen voor de btw-kosten. De extra kosten bedragen zo'n acht ton.'
Daarnaast vraagt werkvoorzieningschap Wedeka 140.000 euro extra voor investeringen. En dan is er ook nog de bijdrage aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die hoger uitvalt.

Oplossingen

De wethouder houdt alle opties om te bezuinigen open, ook belastingverhoging en het ontslaan van ambtenaren. Komend voorjaar komt de gemeente met bezuiningsvoorstellen.
Tot die tijd is de voorlopige oplossing het onttrekken van extra geld uit de reserves. Pasklare oplossingen voor de langere termijn heeft Drenth nog niet. 'Duidelijk is dat het verhogen van de belastingen geen afdoende oplossing is, dus moeten we ook minder taken gaan doen.'
Drenth geeft aan een 'strak ingerichte' ambtenarenorganisatie te hebben, maar sluit niet uit dat er moet worden gesneden in het personeel. 'Als we gemeente minder gaan doen, hebben we ook minder ambtenaren nodig. Bovendien werkt dat ook andersom. Minder ambtenaren wordt vaak gezien als een simpele oplossing, maar met minder personeel kunnen we simpelweg ook minder doen.'