Oud-burgemeester Munniksma gaat bevingsschade bij boeren in kaart brengen

Rein Munniksma
Rein Munniksma © Marten Nauta/RTV Noord
Oud-burgemeester Rein Munniksma van Menterwolde en Midden-Groningen gaat inventariseren hoe groot de schade is bij boeren in het aardbevingsgebied.

Brief

Munniksma wordt op verzoek van de betrokken gemeenten, de provincie en het ministerie van Economische Zaken voorzitter van een overlegtafel. Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer daarover in een brief geïinformeerd. De tafel is volgens hem nodig 'om te kunnen oordelen of de problematiek bij agrariërs aanleiding is voor aanvullende maatregelen.'

'Vaart maken'

'Ik heb zin in deze klus', zegt Munniksma. Welke mensen aanschuiven aan de overlegtafel is nog niet bekend. Munniksma: 'Ik heb het liefst leden die zonder last en ruggespraak kunnen meepraten, zodat we vaart kunnen maken'. 

Ook versterken

Boerenorgansiaties dringen al lange tijd aan op compensatie voor schade die zij lijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade aan schuren, woonhuizen, stallen, mestkelders en drainage. Volgens Munninksma wil hij niet alleen de schade in beeld brengen, maar ook spreke over het 'versterkingsdossier'. 

Draagvlak

Munniksma wil het liefst binnen enkele maanden tot een aanpak komen die draagvlak heeft binnen Groningen: 'Ook in de agrarische sector is het zo dat het aardbevingsdossier te lang te vast zit'.